2017-03-27: 6 dziesięcioleci inwestowania w ludzi

W roku 2017 przypada 60. rocznica Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), najstarszego i głównego europejskiego instrumentu do inwestowania w ludzi.

Fundusz ten stanowi dziś ważną siłę napędową do tworzenia miejsc pracy, promowania lepszej edukacji, nowocześniejszej administracji publicznej i włączenia społecznego, a w związku z tym jest on kluczowym narzędziem do zapewniania bardziej sprawiedliwych szans dla wszystkich obywateli.

Marianne Thyssen, unijna komisarz odpowiedzialna za zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność pracowników, powiedziała: Sześćdziesiąta rocznica Europejskiego Funduszu Społecznego jest prawdziwą okazją do świętowania. W ciągu sześciu dziesięcioleci Europejski Fundusz Społeczny pomógł milionom osób poszukujących pracy i pracowników, a także wspierał setki tysięcy przedsiębiorstw i podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą. Inwestując bezpośrednio w ludzi pomagamy sprawić, by nikt nie został pozostawiony sam sobie. Jednocześnie wzmacniamy konkurencyjnośćw Europie, co pozwala nadążać za zmieniającymi się na świecie warunkami pracy. Sześćdziesiąt lat sukcesów świadczy o tym, jak ogromny wpływ Unia Europejska wywiera na życie Europejczyków, zarówno obecnie, ale także w przeszłości i w przyszłości

W ciągu sześćdziesięciu lat Europejski Fundusz Społeczny pomógł milionom mieszkańców Europy znaleźć zatrudnienie, zdobyć kwalifikacje lub dyplom i podnieść poziom umiejętności. Takie wyniki osiągnięto dzięki wielu tysiącom projektów realizowanych w całej Europie.

Przykłady obejmują projekty mające na celu:

  • wprowadzenie obywateli w życie zawodowe: W Hiszpanii organizacja Caritas współpracuje z EFS, aby pomóc ponad milionowi osób zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy. Współpraca ta obejmuje coaching związany z szukaniem pracy, staże zawodowe lub tworzenie miejsc pracy przez przedsiębiorstwa społeczne. Wiele z tych inicjatyw ukierunkowanych jest na grupy w szczególnie trudnej sytuacji, włącznie z imigrantami, kobietami wymagającymi szczególnej opieki, młodzieżą o niskich kwalifikacjach i bezrobotnymi w wieku powyżej 45 lat.
  • Poprawa wyników edukacyjnych: Włoski projekt Diritti a Scuola objął ponad 200 000 dzieci i wywiera on pozytywny wpływ na ich naukę szkolną. Dzięki wspólnym staraniom szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów poprawiono programy i metody nauczania i zapewniono indywidualne poradnictwo dla młodzieży i jej rodzin. W rezultacie odsetek osób przedwcześnie porzucających naukę w Apulii obniżył się z 30,3 % w 2004 r. do 19,5 % w 2011 r.
  • Sprzyjanie włączeniu społecznemu: Dzięki polskiemu projektowi Akademii Rozwoju Ekonomii Społecznej z województwa małopolskiego w regionie tym doskonale rozwija się gospodarka społeczna przynosząca korzyści wielu osobom znajdującym się w najbardziej niekorzystnej sytuacji. Projekt zapewnia doradztwo prawne i biznesowe, a także wspiera finansowo tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych. Dotychczas z działań projektu skorzystało ponad 1700 osób, 245 podmiotów zajmujących się gospodarką społeczną i 126 partnerów lokalnych.

Na tym nasza praca się nie kończy. Również w okresie 2014–2020 miliony obywateli skorzystały już lub skorzystają z inwestycji Funduszu finansowanych z budżetu UE na kwotę 86,4 mld EUR. Podczas obecnego okresu programowania EFS koncentruje się na ograniczonej liczbie priorytetów, aby zapewnić maksymalną efektywność, ze szczególnym naciskiem położonym na zatrudnienie młodzieży i na włączenie społeczne. Internetowa Otwarta platforma danych, dająca dostęp do danych dotyczących osiągnięć związanych z działalnością europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014-2020, pokazuje, że w projektach EFS odnotowuje się duże postępy: Ponad 30% projektów zostało już wybranych do finansowania. Wskaźnik wdrożenia projektów w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych osiągnął już nawet poziom 60%.

Świętowanie osiągnięć Funduszu i debaty na temat przyszłości finansowania kapitału ludzkiego w Europie rozpoczną się jutro konferencją zatytułowaną „Europejski Fundusz Społeczny: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”, którą gościć będzie prezydencja maltańska UE. Następnie zorganizowane zostaną obchody 60. rocznicy traktatów rzymskich i spotkanie z partnerami społecznymi UE w Rzymie, na którym obecni będą przewodniczący Juncker, wiceprzewodniczący Dombrovskis i komisarz Thyssen. W ciągu całego roku państwa członkowskie organizować będą podobne wydarzenia i debaty, aby zastanowić się nad tym, co EFS już osiągnął, podsumować wyniki Funduszu oraz przedstawić argumenty przemawiające za silnym inwestowaniem w kapitał ludzki w przyszłości. W maju opinia publiczna będzie mogła zapoznać się tysiącami projektów finansowanych przez UE w ramach kampanii Europa w moim regionie.

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir