2017-04-12: Europejski Smak Czekolady 2017 – konkurs

Lubisz czekoladę? Znasz angielski? Weź udział w naszym konkursie „Europejski Smak Czekolady 2017”.

Uczestnicy: Konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach:

 1. Uczniowie gimnazjum (każda ze szkół może zgłosić maksymalnie 3 osoby z danego gimnazjum) z powiatów: ełckiego, gołdapskiego, giżyckiego, piskiego, oleckiego i węgorzewskiego.
 2. Uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku.

Co trzeba zrobić:

 1. Przygotować jedną porcję europejskiego deseru z wykorzystaniem czekolady oraz zaprezentowanie go komisji konkursowej.
 2. Wykazać się wiedzą z zakresu czekolady – jej pochodzenia i właściwości oraz podstawowej wiedzy o Unii Europejskiej. Test będzie w języku angielskim.

Miejsce i termin: Olecko, 12.04.2017 r., godz. 9.30

Regulamin:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku.
 2. Impreza jest współorganizowana przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olecko oraz Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą
 3. Konkurs odbędzie się 04.2017 r. w godzinach 930 – 1200
 4. Uczestnikami mogą być uczniowie gimnazjów z powiatów: oleckiego, węgorzewskiego, ełckiego, gołdapskiego, giżyckiego, piskiego oraz uczniowie Zespołu Szkół Licealnych
  i Zawodowych w Olecku.
 5. Opiekunowie uczestników konkursu zgłaszają kartę uczestnika (załącznik nr 1) do dnia 10.04.2017r.  na adres Organizatora Konkursu: (Zespół Szkół Licealnych
  i Zawodowych, 19-400 Olecko ul. Gołdapska 29 lub fax: 87 520 22 52, e-mail: zsliz@zsliz.olecko.pl)
 6. W skład Komisji Konkursowej będą wchodzili: przedstawiciele ZSLiZ oraz
  PIE Europe Direct – Olecko i zaproszony przedstawiciel pracodawców lokalnych, działających w branży gastronomicznej.

CELE KONKURSU

 1. Pogłębianie wiedzy na temat Unii Europejskiej.
 2. Rozwijanie tożsamości europejskiej.
 3. Poznanie deserów europejskich.
 4. Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów.
 5. Promocja talentów sztuki kulinarnej.
 6. Inspirowanie uczniów do kreatywności i innowacyjności.
 7. Aktywizowanie współpracy pomiędzy szkołami.
 8. Wyzwolenie w uczniach zdolności tworzenia, rozwijania twórczego myślenia.

PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Przygotowanie jednej porcji europejskiego deseru z wykorzystaniem czekolady oraz zaprezentowanie go komisji konkursowej.
 2. Wykazanie się wiedzą z zakresu czekolady-jej pochodzenia i właściwości oraz podstawowej wiedzy o Unii Europejskiej. Test będzie w języku angielskim.

 KRYTERIA OCENY

 1. Estetyka podania potrawy.
 2. Dobór odpowiednich półproduktów do dekoracji.
 3. Zastosowanie podstawowych zasad bhp podczas wykonywania zadania.
 4. Atrakcyjność, oryginalność i własna inwencja twórcza podczas dekoracji potrawy.
 5. Ilość poprawnych odpowiedzi uzyskanych w teście.

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach:
  • Uczniowie gimnazjum (każda ze szkół może zgłosić maksymalnie 3 osoby z danego gimnazjum)
  • Uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
 1. Czas wykonania zadania  konkursowego wynosi 120 min. (2 godziny zegarowe-30 min. trwa rozwiązanie testu, a 90 min. przygotowanie deseru).
 2. Organizator dopuszcza wykonywania zadania konkursowego w zespołach dwuosobowych.
 3. Każda osoba bądź zespół, zobowiązani są do samodzielnego wykonania zadania.
 4. Każdej osobie/zespołowi zostanie przydzielony doradca zawodowy – uczeń kierunku gastronomicznego.
 5. Przydział stanowisk nastąpi w drodze losowania.
 6. W czasie trwania konkursu obowiązuje strój zgodny z wymogami przepisów bhp:
  • fartuch ochronny (zapewnia organizator konkursu),
  • obuwie na zmianę.
 1. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów bhp w pracowni gastronomicznej.
 2. Zadanie konkursowe:
 • Przygotowanie 1 porcji europejskiego deseru z wykorzystaniem czekolady, do dekoracji należy używać spożywczych elementów dekoracyjnych przygotowanych przez uczestników.
 • Rozwiązanie testu w języku angielskim z zakresu wiedzy na temat czekolady-jej pochodzenia i właściwości oraz podstawowej wiedzy o Unii Europejskiej.
 1. Decyzje komisji są wiążące i ostateczne.
 2. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) i publikację, bez odrębnego wynagrodzenia, zgłoszonych do konkursu potraw, zdjęć uczestników.
 3. Organizator zapewnia takie produkty jak: czekolada, posypki dekoracyjne, owoce.

NAGRODY

 1. O miejscu w konkursie decyduje liczba punktów zdobytych ze wszystkich części zadania konkursowego.
 2. Tytuł laureata otrzymują uczniowie w dwóch kategoriach, którzy zajęli miejsca od 1 do 3.
 3. Laureaci konkursu otrzymają – dyplomy i nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy konkursu – dyplomy i drobne upominki.

 KWESTIE SPORNE

 1. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu.
 2. Pytania i wątpliwości należy kierować do Marzanny Pojawy-Grajewskiej , tel. 87 520 22 51.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z zeszłorocznej edycji:

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir