2017-05-09: Dzień Europy w Olecku

Dzień Europy, 9 maja, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olecko organizował wspólnie z uczniami Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku.

W ramach przedsięwzięcia uczniowie szkoły wspólnie z Syriuszem składali życzenia z okazji Dnia Europy i rozdawali żółte tulipany młodszym i starszym mieszkańcom Olecka (w tym etapie wzięło udział łącznie ok. 100 osób).

W samej szkole natomiast odbyła się prelekcja nt. Unii Europejskiej, w której wzięło udział ok. 80 uczniów oraz został zorganizowany Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu była 60. rocznica podpisania Traktatów Rzymskich – uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu historii Unii Europejskiej, jej instytucji, symboli, krajów członkowskich oraz obowiązujących języków. Konkurs miał na celu pogłębianie wiedzy nt. Unii Europejskiej, kształtowanie tożsamości narodowej uczniów, rozbudzanie u młodzieży zainteresowania problematyką europejską, rozwijanie wiedzy na temat miejsca Polski w procesie integracji europejskiej oraz  rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów.

W zmaganiach wzięło udział 219 uczniów. Największą liczbę punktów uzyskali:

  1. Paulina Burzycka
  2. Weronika Sawicka
  3. Bartłomiej Zygadło
  4. Alessia Innocenzi
  5. Natalia Gryniewicz
  6. Michał Wasilewski
  7. Piotr Walczak
  8. Sandra Kaszuba

Natomiast w rozgrywkach międzyklasowych najlepsza okazała się klasa II  LO.

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir