2017-05-30: Z biegiem Dunaju w Dubeninkach

„Z biegiem Dunaju” to konkurs dot. wiedzy z zakresu Unii Europejskiej i geografii, w szczególności państw Europy leżących nad Dunajem. Konkurs odbył się 30 maja 2017 r. w Gimnazjum w Dubeninkach.

Konkurs składał się z dwóch etapów, w których uczniowie  rywalizowali w parach.  Do pierwszego etapu przystąpiło 13 par, z których 6 przeszło do kolejnego. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja, w składzie której był konsultant PIE ED – Oleccko – Dawida Bondarenko. W pierwszym etapie uczestnicy musieli rozwiązać  test wiedzy. W drugim – zadania nie należały do łatwych – ale przy dopingu kolegów uczestnicy poradzili sobie doskonale.

Impreza została zorganizowana przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olecko przy współpracy z Gimnazjum w Dubeninkach. Uczestniczyło w niej 26 osób.

 

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir