Europe Direct – Olecko

2017-05-09/10: Dzień Europy w Olecku

Dzień Europy, 9 maja, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olecko organizował wspólnie z uczniami Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku. W ramach przedsięwzięcia uczniowie szkoły wspólnie z Syriuszem składali życzenia z okazji Dnia Europy i rozdawali żółte tulipany młodszym i starszym mieszkańcom Olecka (w tym etapie wzięło udział łącznie ok. 200 osób). W […]

2017-05-09: Dzień Europy!

Dzień Europy – 9 maja jest dniem, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie. 9 maja przypada rocznica podpisania historycznej Deklaracji Schumana. W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r. Robert Schuman (ówczesny francuski minister spraw zagranicznych) zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny. Jego pomysł […]

2017-04-12: Europejski Smak Czekolady 2017

12.04.2017 r., już po raz piąty, w pracowni do kształcenia w zawodach hotelarskich i gastronomicznych Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku został zorganizowany konkurs Europejski Smak Czekolady. W zmaganiach wzięło udział 52 uczniów, a zawody rozegrały się w dwóch kategoriach: uczniowie gimnazjum oraz uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku. Głównym celem konkursu […]

2017-04-12: Europejski Smak Czekolady 2017 – konkurs

Lubisz czekoladę? Znasz angielski? Weź udział w naszym konkursie „Europejski Smak Czekolady 2017”. Uczestnicy: Konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach: Uczniowie gimnazjum (każda ze szkół może zgłosić maksymalnie 3 osoby z danego gimnazjum) z powiatów: ełckiego, gołdapskiego, giżyckiego, piskiego, oleckiego i węgorzewskiego. Uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku. Co trzeba zrobić: Przygotować […]

2017-03-30: Zasady wystąpienia z UE

Artykuł 50 Traktatu o Unii Europejskiej – pytania i odpowiedzi. Czego dotyczy artykuł 50? Artykuł 50 Traktatu o Unii Europejskiej określa zasady wystąpienia z Unii Europejskiej państwa członkowskiego, które sobie tego życzy. Opcja ta została wprowadzona w 2007 r. traktatem lizbońskim. W jaki sposób uruchomiony zostaje ten artykuł? Państwo członkowskie powinno poinformować Radę Europejską o […]

Uwaga konkurs! Traktaty Rzymskie – milowy krok w stronę Wspólnej Europy

Jesteś uczniem szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej z województwa warmińsko-mazurskiego? Świetnie! Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy konkurs! Przeczytaj, przemyśl, porozmawiaj i… po prostu działaj! Nakręć razem ze znajomymi krótki film i wygraj nagrody! Zasady są bardzo proste: 1. Przeczytaj informacje o Traktatach Rzymskich. 2. Przemyśl, czym były dla integracji europejskiej. 3. Pomyśl, przed jakimi wyzwaniami stoi dzisiaj […]

2017-03-25: 60. rocznica podpisania traktatów rzymskich

Sześćdziesiąt lat temu w Rzymie położono podwaliny pod Europę w jej dzisiejszym kształcie i zapoczątkowano tym samym najdłuższy okres pokoju w historii Europy. Traktaty rzymskie dały początek wspólnemu rynkowi, na którym obowiązuje zasada swobodnego przepływu osób, towarów, usług i kapitału. Dzięki temu zapewnione zostały odpowiednie warunki dla stabilności i dobrobytu. W rocznicę podpisania traktatów Europa […]

2017-03-14: Pakiet edukacyjny o znaczeniu żywności i rolnictwa dla Europy

Komisja Europejska oraz Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w opracowały pakiet edukacyjny dla uczniów w wieku 11-15 lat, który poszerzy wiedzę młodych ludzi o znaczeniu żywności i rolnictwa dla Europy. Pakiet składa się z trzech rozdziałów poświęconych poszczególnym zakresom tematycznym: żywność, środowisko i obszary wiejskie. Każdy z modułów zawiera: krótkie wprowadzenie dla […]

2017-03-08: Wspólne oświadczenie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 2017

Unia Europejska wspiera dziś kobiety i dziewczęta w Europie i na całym świecie tak samo, jak w czasie, kiedy powstawała. Sześćdziesiąt lat temu w traktacie rzymskim równość kobiet i mężczyzn utrwalono jako jedną z podstawowych wartości, na których opiera się Unia Europejska.Europa, opowiadając się za zasadą równości wynagrodzeń za taką samą pracę, stanowiła wówczas wyjątek […]

2017-01-23: Rusza XII edycja Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”

Rusza XII edycja Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”. Szczegóły: http://gwiezdnykrag.pl/index.php/2017/01/22/rusza-xii-edycja-ogolnopolskiej-olimpiady-wiedzy-o-unii-europejskiej-gwiezdny-krag/

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir