Europe Direct – Olecko

2017-06-01: Tydzień Kultury Europejskiej w Kowalach Oleckich

1 czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej w Kowalach Oleckich odbyło się podsumowanie Tygodnia Kultury Europejskiej. Już od 25 maja 2017 r. uczniowie jednocześnie bawili się i uczyli na temat krajów Unii Europejskiej. Odbyło się wspólne – przez uczniów, rodziców i członków społeczności lokalnej – czytanie bajek popularnych w krajach Europy, oraz przygotowania do wielkiego […]

2017-05-30: Z biegiem Dunaju w Dubeninkach

„Z biegiem Dunaju” to konkurs dot. wiedzy z zakresu Unii Europejskiej i geografii, w szczególności państw Europy leżących nad Dunajem. Konkurs odbył się 30 maja 2017 r. w Gimnazjum w Dubeninkach. Konkurs składał się z dwóch etapów, w których uczniowie  rywalizowali w parach.  Do pierwszego etapu przystąpiło 13 par, z których 6 przeszło do kolejnego. […]

2017-05-26: Europejski Dzień Rodziny w Rostkach

26 maja 2017 r. w Rostkach koło Pisza odbył się Europejski Dzień Rodziny. Organizatorami wydarzenia byli: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olecko, sołectwo Rostki oraz Szkoła Podstawowa w Trzonkach. Europejski Dzień Rodziny był znakomitą okazją do zaprezentowania umiejętności wokalnych, tanecznych, recytatorskich  i sportowych szerszemu gronu czyli rodzicom i mieszkańcom sołectwa. Uczniowie szkoły w znakomity […]

2017-05-09/10: Dzień Europy w Olecku

Dzień Europy, 9 maja, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olecko organizował wspólnie z uczniami Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku. W ramach przedsięwzięcia uczniowie szkoły wspólnie z Syriuszem składali życzenia z okazji Dnia Europy i rozdawali żółte tulipany młodszym i starszym mieszkańcom Olecka (w tym etapie wzięło udział łącznie ok. 200 osób). W […]

2017-05-09: Dzień Europy!

Dzień Europy – 9 maja jest dniem, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie. 9 maja przypada rocznica podpisania historycznej Deklaracji Schumana. W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r. Robert Schuman (ówczesny francuski minister spraw zagranicznych) zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny. Jego pomysł […]

2017-04-12: Europejski Smak Czekolady 2017

12.04.2017 r., już po raz piąty, w pracowni do kształcenia w zawodach hotelarskich i gastronomicznych Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku został zorganizowany konkurs Europejski Smak Czekolady. W zmaganiach wzięło udział 52 uczniów, a zawody rozegrały się w dwóch kategoriach: uczniowie gimnazjum oraz uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku. Głównym celem konkursu […]

2017-04-12: Europejski Smak Czekolady 2017 – konkurs

Lubisz czekoladę? Znasz angielski? Weź udział w naszym konkursie „Europejski Smak Czekolady 2017”. Uczestnicy: Konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach: Uczniowie gimnazjum (każda ze szkół może zgłosić maksymalnie 3 osoby z danego gimnazjum) z powiatów: ełckiego, gołdapskiego, giżyckiego, piskiego, oleckiego i węgorzewskiego. Uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku. Co trzeba zrobić: Przygotować […]

2017-03-30: Zasady wystąpienia z UE

Artykuł 50 Traktatu o Unii Europejskiej – pytania i odpowiedzi. Czego dotyczy artykuł 50? Artykuł 50 Traktatu o Unii Europejskiej określa zasady wystąpienia z Unii Europejskiej państwa członkowskiego, które sobie tego życzy. Opcja ta została wprowadzona w 2007 r. traktatem lizbońskim. W jaki sposób uruchomiony zostaje ten artykuł? Państwo członkowskie powinno poinformować Radę Europejską o […]

Uwaga konkurs! Traktaty Rzymskie – milowy krok w stronę Wspólnej Europy

Jesteś uczniem szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej z województwa warmińsko-mazurskiego? Świetnie! Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy konkurs! Przeczytaj, przemyśl, porozmawiaj i… po prostu działaj! Nakręć razem ze znajomymi krótki film i wygraj nagrody! Zasady są bardzo proste: 1. Przeczytaj informacje o Traktatach Rzymskich. 2. Przemyśl, czym były dla integracji europejskiej. 3. Pomyśl, przed jakimi wyzwaniami stoi dzisiaj […]

2017-03-25: 60. rocznica podpisania traktatów rzymskich

Sześćdziesiąt lat temu w Rzymie położono podwaliny pod Europę w jej dzisiejszym kształcie i zapoczątkowano tym samym najdłuższy okres pokoju w historii Europy. Traktaty rzymskie dały początek wspólnemu rynkowi, na którym obowiązuje zasada swobodnego przepływu osób, towarów, usług i kapitału. Dzięki temu zapewnione zostały odpowiednie warunki dla stabilności i dobrobytu. W rocznicę podpisania traktatów Europa […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir