Europe Direct – Olecko

Ekofestyn Europejski 15.09.2020 r.- Zapraszamy

Konkurs czekolada na stołach Europy

 Regulamin konkursu „Czekolada na stołach Europy”   Organizatorem konkursu jest Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olecko oraz Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza Impreza jest współorganizowana przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku Konkurs odbędzie się 14. 09.2020 r. w godzinach 900 – 1200 Uczestnikami mogą być uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku. Uczniowie […]

Orędzie o stanie Unii w 2020 r.- już 16.09.2020 r.

Co roku we wrześniu przewodniczący Komisji Europejskiej wygłasza przed Parlamentem Europejskim orędzie o stanie Unii, w którym podsumowuje osiągnięcia minionego roku i przedstawia priorytety na nadchodzący rok. Omawia również, w jaki sposób Komisja zajmie się najpilniejszymi wyzwaniami, przed którymi stoi Unia Europejska oraz przedstawia pomysły dotyczące kształtowania przyszłości UE. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der […]

Bezpieczne dostawy surowców

W planie działania KE przeanalizowała obecne i przyszłe wyzwania oraz zaproponowała działania mające na celu zmniejszenie zależności Europy od państw trzecich, dywersyfikację dostaw ze źródeł pierwotnych i wtórnych oraz zwiększenie efektywności gospodarki zasobami i obiegu zamkniętego. Jednocześnie Komisja wskazała, że chce promować odpowiedzialne pozyskiwanie zasobów na całym świecie. Zaproponowane działania ułatwią ekologiczną i cyfrową transformację unijnej gospodarki. […]

Europa w ruchu

Od 1 września zaczęło obowiązywać rozporządzenie UE w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych. Przyjęte w maju 2018 r. znacząco zmieniło i zaostrzyło poprzedni system homologacji typu i nadzoru rynku. Nowe przepisy podniosą jakość i niezależność homologacji typu i badań pojazdów, zwiększą liczbę kontroli pojazdów już znajdujących się na unijnym rynku oraz wzmocnią cały […]

Młodzi tłumacze w europejskich szkołach

Komisarz ds. budżetu i administracji Johannes Hahn oznajmił: – Młodzi ludzie w Europie wiedzą, jak ważną rolę w dzisiejszym społeczeństwie odgrywają języki. Pomagają one nie tylko w lepszym wzajemnym zrozumieniu kultur i poglądów, lecz także w znalezieniu pracy. Gorąco zachęcam szkoły i uczniów do wzięcia udziału w tegorocznej edycji konkursu Juvenes Translatores i odkrycia świata tłumaczeń. Uczestnicy będą mogli […]

Konkurs fotograficzny Komisji Europejskiej

Jakie wartości UE są dla Ciebie ważne? Pokaż je na zdjęciu! Termin zgłoszeń: od 10 sierpnia do 11 września 2020. Zasady: Zrób zdjęcie, na którym zaprezentujesz ważny dla Ciebie postulat z Karty praw podstawowych UE lub inspirujący cytat dotyczący Unii Europejskiej.Uwaga! Cytatmusi być zapisany na Twoich rękach, ramionach lub twarzy.Do zdjęcia dołącz krótkie wyjaśnienie Twojego wyboru. Kto może […]

„Smaki Europy” podczas Święta Mleka i Miodu

08.08.2020 r. podczas imprezy VI Oleckie Święto Mleka i Miodu, Punkt Informacji Europejskiej w ramach cyklu wydarzeń „Smaki Europy”  promujących dziedzictwo kulinarne Europy przygotował dla mieszkańców podregionu ełckiego stoisko informacyjno-promocyjne. Na stoisku można było wziąć udział w konkursach wiedzy o Unii Europejskiej, najmłodsi poprzez kolorowanki mieli okazję zapoznać się z symbolami Unii Europejskiej, a mieszkańcy […]

VI Oleckie Święto Mleka i Miodu- Zapraszamy na stoisko i do udziału w konkursie

Zapraszamy na imprezę plenerową VI Oleckie Święto Mleka i Miodu 08.08.2020 r. Podczas imprezy Punkt Informacji Europejskiej w ramach cyklu wydarzeń „Smaki Europy”  promujących dziedzictwo kulinarne Europy przygotuje stoisko informacyjno-promocyjne. Na stoisku rozdawane będą materiały informacyjne dotyczące Unii Europejskiej oraz  odbędą się gry i quizy dla młodszych i starszych. Na stoisko zapraszamy od godz. 11.00 […]

Partnerstwa między regionami

Elisa Ferreira, komisarz do spraw spójności i reform, powiedziała: – Bazujące na poprzednich, zakończonych sukcesem podobnych działaniach pilotażowych, mających na celu pobudzenie innowacyjności i konkurencyjności na szczeblu regionalnym, niniejsze zaproszenie jest kolejnym przykładem potencjału UE i jej gotowości do wspierania lokalnych gospodarek w tak trudnym okresie. Ukierunkowanie na zdrowie, turystykę, zrównoważony rozwój i cyfryzację jest w pełni […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir