Europe Direct – Olecko

SURE ratuje miejsca pracy

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje porozumienie między państwami członkowskimi w Radzie w sprawie rozporządzenia ustanawiającego europejski instrument tymczasowego wsparcia w celu ograniczenia ryzyka bezrobocia w sytuacji nadzwyczajnej (SURE). Decyzja ta jest ważnym krokiem we wspólnej walce UE ze społeczno-ekonomicznymi konsekwencjami pandemii koronawirusa. Wsparcie finansowe dla państw członkowskich w ramach SURE będzie dostępne po dobrowolnym zaangażowaniu się […]

Nauka w służbie walki z COVID-19

Ze swojego programu w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” KE uruchomiła dodatkową kwotę 122 mln euro z przeznaczeniem na pilnie potrzebne badania naukowe nad koronawirusem. Nowe zaproszenie do wyrażenia zainteresowania wpisuje się w podjęte przez Komisję zobowiązanie do przeznaczenia kwoty 1,4 mld euro na inicjatywę – globalną reakcję na pandemię koronawirusa, którą przewodnicząca Ursula von der Leyen zainicjowała 4 […]

Europa po COVID-19

– Uproszczenie i zmniejszenie obciążenia, zwłaszcza dla małych i średnich firm, jest szczególnie potrzebne w następstwie pandemii COVID-19 – powiedział wiceprzewodniczący KE Maroš Šefčovič. Komisja uruchomiła platformę ds. dostosowania się do wymogów przyszłości skupiającą grupę ekspertów wysokiego szczebla. Zgłoszenia można nadsyłać do 19 czerwca. Platforma pomoże uprościć obowiązujące przepisy UE i zmniejszyć obciążenia administracyjne dla obywateli […]

Moja Europa 2020- Dzień Europy- rozstrzygnięcie konkursu

Komisja konkursowa w dniu dzisiejszym tj. 08.05.2020 r. oceniła prace nadesłane do konkursu plastycznego „Moja Europa 2020 -Dzień Europy” Dziękujemy za wszystkie nadesłane prace. Komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące wyróżnienia: I miejsce – Wiktor Kochanowski -Kowale Oleckie I miejsce- Magdalena Borkowska – Lenarty II miejsce- Gabriela Marcinkiewicz- Kowale Oleckie III miejsce – Kacper leszczyński -Kowale […]

Recesja nieunikniona

Pandemia COVID-19 oznacza poważny wstrząs dla gospodarki światowej i unijnej, a jej skutki społeczno-ekonomiczne będą bardzo dotkliwe. Mimo szybkiej i kompleksowej reakcji na poziomie unijnym i krajowym gospodarka UE odnotuje w tym roku recesję na historyczną skalę. Komisja Europejska opublikowała prognozę z wiosny 2020 r. Według tych szacunków, PKB Polski skurczy się w 2020 r. […]

#DZIEŃEUROPY2020 #EUCHALLENGE

Zapraszamy wszystkich do wspólnej akcji z okazji Dnia Europy, to już 9 maja. Jest to dla nas wszystkich wyjątkowy dzień, który będziemy świętować w wyjątkowych okolicznościach! Sieć Europe Direct w Polsce przygotowała specjalną akcję online dla każdego. Przyłączcie się do nas i pokażmy, że mimo przeszkód jesteśmy w stanie razem uczcić Dzień Europy w 2020 roku! […]

30 kwietnia – Dialog Obywatelski z komisarzem Januszem Wojciechowskim

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i Polityka Insight serdecznie zaprasza do udziału w Dialogu Obywatelskim online z komisarzem UE ds. rolnictwa, Januszem Wojciechowskim, który odbędzie się w czwartek 30 kwietnia br. w godz. 14:00-15:00. Czy kryzys gospodarczy wywołany koronawirusem wpłynie na reformę wspólnej polityki rolnej? Jak Unia może zadbać o bezpieczeństwo żywnościowe Europejczyków? Czy Komisja […]

Konkurs plastyczny. Zapraszamy do udziału; Wydłużamy termin do 07.05.2020 r.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olecko zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, na zwycięzców czekają nagrody Uwaga: Wydłużamy termin nadsyłania prac do dnia 07.05.2020 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE   Organizatorem konkursu jest Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olecko oraz Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza Prace konkursowe należy składać do dnia 05. 05.2020 r. – termin […]

Rolnictwo to priorytet

Unia Europejska wraz z 21 innymi członkami Światowej Organizacji Handlu (WTO) zobowiązała się do otwartego i przewidywalnego handlu produktami rolnymi i spożywczymi podczas obecnego światowego kryzysu zdrowotnego. Sygnatariusze wspólnego oświadczenia zobowiązują się zapewnić dobrze funkcjonujące globalne łańcuchy dostaw produktów rolnych i rolno-spożywczych oraz unikać środków mających potencjalnie negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe, odżywianie i zdrowie innych członków […]

Rolnictwo pod szczególną ochroną

Komisja Europejska podejmuje szybkie działania i proponuje dodatkowe środki nadzwyczajne w celu dalszego wspierania rynków rolnych i spożywczych najbardziej dotkniętych wskutek pandemii koronawirusa. W tych bezprecedensowych okresach sektor rolno-spożywczy w UE wykazuje odporność, niemniej niektóre rynki dotkliwie odczuły skutki tego kryzysu w zakresie zdrowia publicznego. Przedstawiony pakiet obejmuje środki dotyczące dopłat do prywatnego przechowywania w […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir