Unia Europejska

2010-01-14: Unijna pomoc dla Haiti

Komisja Europejska przeznacza 3 miliony euro na humanitarną pomoc dla Haiti, dotkniętego najtragiczniejszym od dwustu lat trzęsieniem ziemi. Pieniądze te mają umożliwić doraźną pomoc medyczną dla ofiar kataklizmu oraz budowę tymczasowych schronień. Według wstępnych szacunków, trzęsienie ziemi mogło pochłonąć życie nawet kilkudziesięciu tysięcy Haitańczyków.

2010-01-12: Europejskie stolice kultury

Essen – położone w niemieckim Zagłębiu Ruhry, Pecz – leżące na południu Węgier oraz turecki Stambuł – te trzy miasta zostały w tym roku europejskimi stolicami kultury. Będą się tam odbywać liczne wystawy, koncerty i przedstawienia teatralne, które z pewnością przyciągną rzesze turystów. W ubiegłym roku europejskimi stolicami kultury były Linz w Austrii oraz stolica Litwy – Wilno.

2010-01-12: Zielona Stolica Europy

Komisja Europejska zachęca europejskie miasta do ubiegania się o tytuł Zielonej Stolicy Europy w latach 2012 i 2013. Ostateczny termin składania wniosków upływa 1 lutego br. Tytuł Zielonej Stolicy Europy ma służyć promocji miast, które oferują najwyższy komfort życia w połączeniu z rozwiązaniami urbanistycznymi przyjaznymi środowisku naturalnemu.

2010-01-11: Ruszyły przesłuchania komisarzy

Rozpoczęły się przesłuchania kandydatów do nowej Komisji Europejskiej. Jako pierwsi na pytania posłów Parlamentu Europejskiego odpowiadali ubiegający się o stanowisko komisarza UE ds. budżetu Janusz Lewandowski oraz Brytyjka Catherine Ashton, która ma pokierować unijną dyplomacją. Pełny skład nowej KE ma zostać zaakceptowany przez europosłów 26 stycznia na specjalnej sesji plenarnej w Brukseli.

2010-01-01: Europa i Ty w 2009 r.

Tańsze rozmowy przez komórkę, bezpieczniejsze zakupy przez Internet, skuteczna walka ze zmianami klimatycznymi i ochrona środowiska, konkretne działania na rzecz łagodzenia efektów kryzysu gospodarczego i walka z głodem w najbiedniejszych krajach świata – to tylko niektóre osiągnięcia Unii Europejskiej w 2009 r. Publikujemy przykłady działań UE, które w minionym roku ułatwiały nam życie.

2010-01-01: Hiszpańskie przewodnictwo w Unii Europejskiej

Hiszpania będzie przewodniczyć Radzie Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2010 r. Środowisko naturalne, spójność gospodarcza i społeczna, wejście w życie traktatu lizbońskiego – podejmując te krótko- i długoterminowe wyzwania, hiszpańska prezydencja UE będzie mogła liczyć na energię i zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych. Takie jest przesłanie wicepremiera rządu hiszpańskiego i ministra polityki terytorialnej Manuela Chavesa Gonzáleza, który przedstawia nam priorytetowe dla jego rządu kwestie europejskie na pierwszą połowę 2010 r.

2010-01-01: Europejski Rok Walki z Ubóstwem i wykluczeniem Społecznym

Pomimo iż Unia Europejska jest jednym z najbogatszych rejonów na świecie, to 17% Europejczyków ma tak ograniczone dochody, że nie może zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych.
Nie istnieje żaden magiczny środek, który położyłby kres ubóstwu. Jedna rzecz jest jednak pewna: zwycięstwo możemy odnieść tylko wspólnymi siłami. Nadeszła pora, aby odbudować solidarność, sprawiedliwość i jedność społeczną. Dlatego też rok 2010 ustanowiono Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

2009-12-14: Bezrobocie to nadal największy problem Europejczyków

Wstępne wyniki najnowszego badania Eurobarometru wskazują, że w odniesieniu do sytuacji we własnym kraju Europejczycy za największy problem uważają bezrobocie, podczas gdy ich obawy związane z sytuacją gospodarczą nieco zelżały. Większość ankietowanych nadal uważa jednak, że najgorsze wciąż przed nimi.

2009-12-10: Egnos – innowacyjny europejski system nawigacji satelitarnej

EGNOS to pierwszy efekt prac Europy nad nawigacją satelitarną, który toruje drogę dla Galileo, opracowywanego przez Unię Europejską globalnego systemu nawigacji satelitarnej

2009-12-07: Zagłosuj na ekologiczne logo UE

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do głosowania w ostatnim etapie konkursu poświęconego nowemu ekologicznemu logo UE. Od połowy przyszłego roku ma ono być obowiązkowo umieszczane na pakowanej zdrowej żywności pochodzącej ze wszystkich 27 krajów Wspólnoty.

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir