Unia Europejska

2017-09-12: Orędzie o stanie UE – środa 13.09 o godz. 9:00

Już jutro, 13 września przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zaprezentuje na forum Parlamentu Europejskiego orędzie o stanie Unii. Tegoroczne przemówienie będzie miało szczególny charakter ze względu na okres ważnych przemian politycznych i gospodarczych, jakie przechodzi Europa. Po trwającej w ostatnich miesiącach szeroko zakrojonej debacie na temat przyszłości Europy, Jean-Claude Juncker przedstawi dalsze plany na podstawie […]

2017-09-08: Oświadczenie komisarza Andriukaitisa z okazji Europejskiego Dnia Dawstwa i Przeszczepiania Narządów

Przywróćmy nadzieję pacjentom oczekującym na przeszczep w całej Europie W dniu 9 września obchodzimy 18. Europejski Dzień Dawstwa i Przeszczepiania Narządów. Jestem na Litwie na uroczystości związanej z 30. rocznicą pierwszego przeszczepu serca w tym kraju. Jest to dla mnie wzruszająca chwila, ponieważ 30 lat temu jako młody chirurg miałem zaszczyt uczestniczyć w tej operacji. Od […]

08-09-2017: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW 2017CE16BAT063 „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE” 1. CELE I TEMATY W ramach obecnego zaproszenia do składania wniosków Komisja Europejska zamierza wyłonić potencjalnych beneficjentów celem wdrożenia szeregu środków informacyjnych1 współfinansowanych przez UE. Głównym celem jest udzielenie wsparcia na tworzenie i rozpowszechnianie informacji i treści związanych z polityką spójności UE, z […]

2017-09-07: UE powoła sojusz na rzecz zwalczania handlu narzędziami tortur

Unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmström ogłosiła dzisiaj, że UE ustanowi międzynarodowy sojusz na rzecz zniesienia handlu narzędziami tortur (Alliance for Torture-Free Trade). Wspólna inicjatywa UE, Argentyny i Mongolii ma położyć kres handlowi towarami wykorzystywanymi do wykonywania kary śmierci i zadawania tortur. Jej oficjalna inauguracja nastąpi 18 września podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Sojusz […]

2017-09-07: Unia bezpieczeństwa: Komisja realizuje priorytety w zakresie bezpieczeństwa na 2017 r.

Komisja Europejska poinformowała dziś o działaniach podjętych od czasu wygłoszenia przez przewodniczącego Jeana-Claude’a Junckera orędzia o stanie Unii w 2016 r., mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na granicach zewnętrznych UE, usprawnienie wymiany informacji między państwami członkowskimi, ograniczenie pola działania terrorystów oraz zapobieganie radykalizacji postaw. Komisja wywiązała się z wszystkich zobowiązań dotyczących priorytetów w zakresie bezpieczeństwa […]

2017-09-06: Europejski program w zakresie migracji: Należy kontynuować zadowalające postępy w zarządzaniu przepływami migracyjnymi

Komisja przyjęła dzisiaj cztery sprawozdania z postępu prac, w których wzywa wszystkie strony do podtrzymania i dalszego przyspieszenia zadowalających postępów w zakresie zarządzania nieuregulowanymi przepływami migracyjnymi, ochrony granic zewnętrznych UE i wspierania państw członkowskich pierwszej linii będących pod presją. Unijny mechanizm relokacji w sytuacjach nadzwyczajnych funkcjonuje i przynosi pozytywne rezultaty, o czym świadczy fakt, że dotychczas relokowano […]

2017-09-04: Staże zagraniczne: Komisja oferuje więcej długoterminowych praktyk w całej UE

Komisja Europejska rozpoczęła wypłacanie zaliczek na rzecz siedmiu projektów pilotażowych oferujących długoterminowe staże za granicą. W ich ramach przetestowane zostaną staże trwające co najmniej sześć miesięcy. Celem tego działania jest promowanie dłuższych staży zagranicznych. Marianne Thyssen, komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, stwierdziła: Z naszych doświadczeń wynika, że długoterminowe staże przyczyniają się – […]

2017-08-31: Nowe i ulepszone badania emisji z samochodów stają się obowiązkowe od 1 września

Od 1 września 2017 r. nowe modele samochodów będą musiały przechodzić nowe i bardziej wiarygodne badania emisji w rzeczywistych warunkach jazdy (emisje zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy – RDE) oraz ulepszone badania laboratoryjne (światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich – WLTP) zanim będą mogły jeździć po europejskich drogach. Wiceprzewodniczący do spraw miejsc pracy, wzrostu, inwestycji […]

2017-08-31: Konkurs tłumaczeniowy dla uczniów szkół średnich

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej już po raz jedenasty zaprasza młodych ludzi z całej UE do udziału w konkursie Juvenes Translatores. W tegorocznej edycji konkursu Juvenes Translatores młodzi tłumacze zmierzą się z tekstami poświęconymi 60. rocznicy podpisania traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Rejestracja do udziału w konkursie organizowanym przez Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji […]

2017-08-31: EFI i BGK podwajają wsparcie dla MŚP w Polsce do kwoty 2 mld zł z Planu Junckera

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podwajają wielkość kredytów udzielanych polskim MŚP z kwoty 1 do 2 mld zł (ok. 500 mln euro). Pozwoli to na udzielenie kredytów blisko 10 600 małym firmom i przedsiębiorcom w całej Polsce. Umowa została podpisana w ramach COSME, programu Komisji Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir