Unia Europejska

2017-05-17: Łatwiejsze zasady inwestycji publicznych

Komisja Europejska zatwierdziła dziś nowe przepisy dotyczące pomocy państwa, które zwalniają niektóre środki wsparcia publicznego na rzecz portów, lotnisk, kultury i najbardziej oddalonych regionów z obowiązku wcześniejszej kontroli dokonywanej przez Komisję. Celem tych przepisów jest ułatwienie inwestycji publicznych, które stymulują tworzenie miejsc pracy i wzrost gospodarczy przy jednoczesnej ochronie konkurencji. Komisarz Margrethe Vestager, odpowiedzialna za […]

2017-05-17: Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – maj 2017

Postępowania o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego: główne decyzje podjęte w maju Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska („Komisja”) podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa […]

2017-05-16: Nowe wytyczne w dziedzinie handlu kością słoniową

Komisja wprowadza nowe środki w celu zwalczania kłusownictwa oraz zakazania handlu surową kością słoniową.  Przyjmując nowe wytyczne dotyczące przepisów UE w dziedzinie handlu kością słoniową, Komisja Europejska zmierza do wprowadzenia zakazu wywozu starych przedmiotów z surowej kości słoniowej od dnia 1 lipca. Dzisiejsza decyzja, przewidziana w Planie działania UE przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i […]

2017-05-16: Unia bezpieczeństwa – sprawozdanie

Komisja Europejska przedstawia dziś siódme sprawozdanie z postępów w realizacji skutecznej i rzeczywistej unii bezpieczeństwa. Oprócz przedstawienia postępów w sprawie kluczowych aktów prawnych, w sprawozdaniu skoncentrowano się na pracach prowadzonych obecnie w celu poprawy zarządzania informacjami dotyczącymi granic i bezpieczeństwa oraz określono nowe podejście Komisji zmierzające do osiągnięcia interoperacyjności unijnych systemów informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa, zarządzania […]

2017-05-11: Prognoza gospodarcza: przewidywany stały wzrost

Gospodarka europejska weszła w piąty rok ożywienia gospodarczego, którym cieszą się obecnie wszystkie państwa członkowskie UE. Tendencja ta, przy generalnie stałym tempie, ma się utrzymać w bieżącym i przyszłym roku. W opublikowanej dzisiaj wiosennej prognozie Komisja Europejska przewiduje wzrost PKB w strefie euro o 1,7 proc. w 2017 r. i 1,8 proc. w 2018 r.(1,6 […]

2017-05-10: Sprawozdanie końcowe z badania sektora handlu elektronicznego

Ochrona konkurencji: Komisja publikuje sprawozdanie końcowe z badania sektora handlu elektronicznego. W sprawozdaniu końcowym Komisji Europejskiej z badania sektora handlu elektronicznego wskazane zostały praktyki handlowe, które mogą wpłynąć na ograniczenie konkurencji. Dzięki temu Komisja będzie mogła skupić się na egzekwowaniu zasad ochrony konkurencji UE na rynkach handlu elektronicznego. Co więcej, badanie skłoniło już niektóre firmy […]

2017-05-05: Ponad 1 300 studentów ze stypendiami Erasmus Mundus

W 2017 r. ponad 1 300 studentów studiów magisterskich otrzyma stypendia Erasmus Mundus. 1 345 studentów z całego świata otrzymało niedawno dobrą wiadomość –przyznano im stypendium finansowane ze środków UE na rozpoczęcie wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus tej jesieni. Stypendia te pokryją wszelkie koszty ich programów studiów w przynajmniej dwóch instytucjach szkolnictwa wyższego celem uzyskania […]

2017-04-27: Postępowania o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego: główne decyzje podjęte w kwietniu

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw. W komunikacie MEMO/17/1045 przedstawiono najważniejsze decyzje […]

2017-04-26: Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym

Wprowadzenie idei europejskiego filaru praw socjalnych w życie jest naszym wspólnym obowiązkiem. Większość narzędzi potrzebnych do realizacji tego celu znajduje się w rękach państw członkowskich, partnerów społecznych oraz społeczeństwa obywatelskiego, ale instytucje Unii Europejskiej, a zwłaszcza Komisja Europejska, mogą posłużyć pomocą, ustanawiając ramy działań i wyznaczając ich kierunek. Poza wnioskiem dotyczącym europejskiego filaru praw socjalnych […]

2017-04-26: Europa do 2025 r.

W nawiązaniu do debaty na temat przyszłości Europy rozpoczętej w dniu 1 marca br. Białą księgą w sprawie przyszłości Europy, Komisja skupia się dzisiaj na społecznym wymiarze Europy do 2025 r. Dzisiejszy dokument na temat społecznego wymiaru Europy daje początek debacie z obywatelami, partnerami społecznymi, instytucjami europejskimi i rządami, której celem jest znalezienie odpowiedzi na […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir