Unia Europejska

2017-03-30: Zasady wystąpienia z UE

Artykuł 50 Traktatu o Unii Europejskiej – pytania i odpowiedzi. Czego dotyczy artykuł 50? Artykuł 50 Traktatu o Unii Europejskiej określa zasady wystąpienia z Unii Europejskiej państwa członkowskiego, które sobie tego życzy. Opcja ta została wprowadzona w 2007 r. traktatem lizbońskim. W jaki sposób uruchomiony zostaje ten artykuł? Państwo członkowskie powinno poinformować Radę Europejską o […]

2017-03-28: Bezpieczeństwo ruchu drogowego: statystyki za 2016 rok

Opublikowane dziś przez Komisję statystyki dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2016 r. wskazują, że liczba ofiar śmiertelnych odnotowanych w zeszłym roku w całej UE spadła o 2 proc. Niestety w Polsce wzrosła w tym czasie o 2 proc. Opublikowane dziś przez Komisję statystyki dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2016 r. wskazują, że liczba ofiar śmiertelnych odnotowanych w […]

2017-03-27: 6 dziesięcioleci inwestowania w ludzi

W roku 2017 przypada 60. rocznica Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), najstarszego i głównego europejskiego instrumentu do inwestowania w ludzi. Fundusz ten stanowi dziś ważną siłę napędową do tworzenia miejsc pracy, promowania lepszej edukacji, nowocześniejszej administracji publicznej i włączenia społecznego, a w związku z tym jest on kluczowym narzędziem do zapewniania bardziej sprawiedliwych szans dla wszystkich […]

2017-03-27: Komisja zachęca do mobilności młodzieży w Europie

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj inicjatywę w ramach programu Erasmus+, której celem jest jeszcze większe wsparcie nauki i mobilności młodych Europejczyków. Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj inicjatywę w ramach programu Erasmus+, której celem jest jeszcze większe wsparcie nauki i mobilności młodych Europejczyków. Inicjatywa ta, nazwana „Move2Learn, Learn2Move” („Podróżuj, aby się uczyć, ucz się, aby podróżować”), umożliwi co […]

2017-03-25: 60. rocznica podpisania traktatów rzymskich

Sześćdziesiąt lat temu w Rzymie położono podwaliny pod Europę w jej dzisiejszym kształcie i zapoczątkowano tym samym najdłuższy okres pokoju w historii Europy. Traktaty rzymskie dały początek wspólnemu rynkowi, na którym obowiązuje zasada swobodnego przepływu osób, towarów, usług i kapitału. Dzięki temu zapewnione zostały odpowiednie warunki dla stabilności i dobrobytu. W rocznicę podpisania traktatów Europa […]

2017-03-24: Traktaty rzymskie mają sześćdziesiąt lat

25 marca br. przywódcy UE spotkają się w Rzymie, aby uczcić 60. rocznicę traktatów rzymskich, które zostały podpisane tego dnia w 1957 r. Przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker weźmie udział w szczycie w Rzymie, wokół którego zorganizowano wiele imprez, aby podkreślić znaczenie wydarzenia i zastanowić się nad wspólną przyszłością Europy. Traktaty rzymskie – podpisane przez sześć […]

2017-03-24: Zakupy przez internet oraz internetowe rozstrzyganie sporów

Chociaż w UE istnieją jednoznaczne przepisy chroniące konsumentów, to w praktyce konsumenci napotykają czasem problemy z uzyskaniem odszkodowania w przypadku pogwałcenia ich praw, szczególnie w wymiarze transgranicznym. Jeżeli konsument dokonuje zakupu przez internet, powinien również być w stanie rozwiązać tego typu problemy w internecie. Czy chodziłoby o sytuację, gdy sprzedawca odmawia naprawy wadliwego laptopa w […]

2017-03-23: Plan działania w dziedzinie konsumenckich usług finansowych

Komisja Europejska przedstawiła dziś plan, dzięki któremu konsumenci europejscy będą mieć większy wybór usług finansowych i lepszy do nich dostęp w całej Unii. Podstawą planu jest technologia, jako że innowacyjne usługi internetowe mogą zapewnić większe zintegrowanie rynku usług finansowych. W związku z tym publikujemy również konsultacje w sprawie technologii i jej wpływu na europejski sektor […]

2017-03-22: W Rzymie kraje UE zobowiążą się do ściślejszej współpracy w dziedzinie cyfryzacji

W ramach obchodów sześćdziesięciolecia traktatów rzymskich Komisja organizuje jutro posiedzenie ministrów, którego tematem będą obliczenia o wysokiej wydajności, mobilność oparta na dostępie do internetu oraz cyfryzacja przemysłu. Na spotkaniu omówione zostaną również inicjatywy na rzecz umiejętności cyfrowych. Odbywający się w Rzymie Dzień Technologii Cyfrowych ma doprowadzić do intensywniejszej współpracy między krajami UE, a co za […]

2017-03-22: KE proponuje nowe przepisy dot. organów ds. konkurencji

Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy, które mają umożliwić organom ds. konkurencji państw członkowskich skuteczniejsze egzekwowanie unijnych zasad ochrony konkurencji. Celem wniosku jest wyposażenie tych organów we wszystkie instrumenty niezbędne do realizacji tego celu. Komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji, Margrethe Vestager, powiedziała: „Unijne zasady ochrony konkurencji sprawiają, że rynki działają lepiej, a organy ds. konkurencji państw […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir