Dezinformacja jak wirus

Po pierwszym spotkaniu z platformami internetowymi na początku marca wiceprzewodnicząca Komisji ds. wartości i przejrzystości Věra Jourová odbyła w piątek 27 marca połączenie konferencyjne z Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Mozilla i stowarzyszeniem branżowym EDiMA, aby otrzymać aktualizację o rozprzestrzenianiu się dezinformacji związanej z pandemią koronawirusa.

Platformy, wszystkie będące sygnatariuszami Kodeksu postępowania w zakresie dezinformacji  , poinformowały, że kroki podjęte w ciągu ostatnich tygodni przyczyniły się do zwiększenia dostępu do wiarygodnych informacji (takich jak WHO lub krajowe organy ds. zdrowia), a także do usunięcia szkodliwych treści.

Platformy potwierdziły, że obserwują stały przepływ fałszywych i szkodliwych doniesień, związanych głównie ze zdrowiem, które są usuwane. Platformy również wprowadziły środki mające na celu usunięcie reklam związanych ze sprzętem ochronnym, takim jak maski. Pozostają jednak luki w pełnym egzekwowaniu nowych zasad.

Wiceprzewodnicząca Jourová wezwała firmy do udostępniania odpowiednich danych zarówno badaczom jak i osobom sprawdzającym doniesienia, a także do współpracy z właściwymi organami we wszystkich państwach członkowskich oraz do dzielenia się próbkami usuniętych treści, w tym z KE.

Po dyskusji wiceprzewodnicząca Jourová powiedziała: – Z zadowoleniem przyjmuję zdecydowane działania podejmowane przez platformy i popieram podejście skupiające się na ułatwieniu dostępu do wiarygodnych źródeł przy jednoczesnym zwalczaniu szkodliwych treści oraz wykorzystywania lub wprowadzających w błąd reklam. Jednak musimy robić więcej, zarówno platformy, jak i władze. Platformy muszą zintensyfikować wysiłki w celu pełnego egzekwowania swoich nowych zasad i przedstawić więcej dowodów na to, że ich środki działają. Równie ważne jest zwiększenie naszej zdolności analitycznej i lepsza koordynacja reakcji na szkodliwe informacje.

Platformy odnotowały gwałtowny wzrost zainteresowania wiarygodnymi źródłami, zwłaszcza tymi dotyczącymi kwestii zdrowotnych. Podkreśliły potrzebę utrzymania wysokiej jakości takich treści we wszystkich językach.

Od wybuchu kryzysu, Komisja uruchomiła specjalną stronę internetową poświęconą odpowiedzi na koronawirusa. Dzisiaj ruszyła specjalną sekcję poświęconą zwalczaniu dezinformacji związanej z pandemią COVID-19, dostarczając materiałów do obalania mitów i sprawdzania faktów. Równolegle Europejska Służba Działań Zewnętrznych pracuje również nad analizą i ujawnieniem rozprzestrzeniania się dezinformacji na temat pandemii ze źródeł zewnętrznych.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej EUvsDisinfo.eu(link is external).

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir