Ekofestyn

15  września w   Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich  upowszechnialiśmy wiedzę o krajach Unii Europejskiej w formie konkursu połączonego z dobrą zabawą. Podczas festynu poruszane były zagadnienia związane z ochroną środowiska, segregacją odpadów, w szczególności wskazaniem korzyści płynących z ponownego wykorzystania odpadów. Aby młodzi ekolodzy mogli wykazać się nie tylko wiedzą, ale także sprawnością fizyczną wzięli udział w zadaniach sprawnościowych. Było „łowienie ryb” na czas, w stawie pełnym zarówno rybek jak i śmieci; strzelanie  papierowymi kulkami do celu, poprawne segregowanie odpadów do odpowiednich worków. Były też konkursy plastyczne polegające na wykonaniu zabawki z wykorzystaniem surowców wtórnych.

Uczniowie już wcześniej wylosowali kraj, który mieli reprezentować i przygotowali  się do udziału  w imprezie. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem społeczności szkolnej przy dźwiękach  Ody do radości. Ponieważ idea Dnia Europejskiego łączy rozrywkę  z nauką,  nie obyło się bez pytań o kraje członkowskie  i samą Unię Europejską w ramach koła fortuny.

Imprezie towarzyszył wszechobecny Syriusz – maskotka UE. Uroczystość  była okazją przybliżenia społeczności szkolnej i lokalnej  wiedzy na temat Unii Europejskiej oraz zwracała  uwagę uczniów na  konieczność dbałości o środowisko przyrodnicze, szczególnie problemy związane z segregacja odpadów oraz zmianami klimatu.

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir