11- 01-2018: Kluczowa infrastruktura w Polsce dzięki Unii Europejskiej

Unia Europejska już od lat współfinansuje kluczową infrastrukturę w Polsce, aby kraj ten stał się atrakcyjnym miejscem do życia i prowadzenia działalności gospodarczej. Komisja niedawno zamknęła program Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 w Polsce – największy program w historii polityki spójności, o budżecie wynoszącym 28,3 mld euro. W jego ramach UE sfinansowała 365 projektów transportowych – m. in. powstało 1 417 km nowych autostrad i dróg ekspresowych, zbudowano lub zmodernizowano 1 200 km linii kolejowych oraz zakupiono 963 pojazdów dla komunikacji miejskiej (tramwajów i autobusów).

Największy w historii program unijny na rzecz rozwoju regionalnego został zamknięty i rozliczony pod koniec grudnia 2017r. Program Operacyjny ”Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013″, o wartości 28,3 mld euro, sfinansował tysiące projektów mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców Polski. Program przyczynił się do wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia w Polsce oraz w Europie i był motorem transformacji Polski w nowoczesne miejsce do życia i atrakcyjne miejsce pod inwestycje.

Program finansowany był z Funduszu Spójności UE (22,39 mld euro) oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (5,95 mld euro).

W ramach programu tysiące projektów dostały bezzwrotne dotacje w obszarach takich jak transport, środowisko, energia, szkolnictwo wyższe, kultura i zdrowie. Wsparcie funduszy Unii Europejskiej miało ludzki wymiar. Polacy bezpośrednio odczuli wpływ projektów każdym kroku czy to w domu, w szkołach, w miejscach pracy, na wakacjach czy w szpitalach.

Oto tylko kilka przykładów korzyści płynących z projektów zrealizowanych ramach Programu:

 • Lepszy i wygodniejszy transport publiczny, tak jak II linia metra zbudowana w Warszawie, ogranicza ruch uliczny i zmniejsza zanieczyszczenie powietrza w miastach
 • Nowocześnie wyposażone szpitale przykładowo Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz lepsze usługi ratunkowe i opieka specjalistyczna dają większą szansę na wyleczenie
 • Zwiększona dostępność dróg ekspresowych i autostrad umożliwia polskim przedsiębiorcom szybsze docieranie do klientów, a tym samym pełniejsze czerpanie korzyści ze wspólnego rynku europejskiego
 • Nowoczesne laboratoria szkolne i ośrodki akademickie, takie jak Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, polepszają umiejętności polskiej młodzieży by konkurować na europejskim rynku pracy
 • Nowe zabezpieczania przeciwpowodziowe, jak umocniony Zbiornik Nyski, chronią gospodarstwa domowe przed skutkami klęsk żywiołowych
 • Oczyszczalnie ścieków i inne instalacje takie jak nowy szczeciński zakład termiczny przetwarzania odpadów, który przyjmuje odpady i wykorzystuje je do produkcji ciepła dla sieci wodociągowych i elektrycznych to czystsze środowisko
 • Ochrona i renowacja zabytków, przykładowo konserwacja unikatowych zbiorów dla Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej, przyczyniają się do zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego
 • Nowe przestrzenie dla kultury i sztuki, przykładowo: budowa nowego centrum koncertowego w Katowicach na potrzeby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz stworzenie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku przyciągają turystów z Polski i z zagranicy.
 • Nowe farmy wiatrowe i panele słoneczne, generują zieloną energię i zmniejszają rachunki za energię tak domostwom jak i firmom.
 • Bezpieczniejsze drogi skutkują w mniejszą ilość ofiar wypadków drogowych.

Efekty programu:

Transport (20,7 mld EUR, 365 projektów):

 • 1 417 km wybudowanych nowych autostrad i dróg ekspresowych
 • 8 zmodernizowanych lotnisk
 • 1 200 km zmodernizowanych linii kolejowych
 • 440 sztuk nowego lub zmodernizowanego taboru kolejowego
 • 252 km wybudowanych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i trolejbusowych
 • 963 nowych lub zmodernizowanych sztuk taboru komunikacji miejskiej

Środowisko (4,8 mld EUR, 1049 projektów):

 • 15 051 km wybudowanej sieci kanalizacyjnej i podłączenie 1,3 mln nowych użytkowników
 • 275 nowych i zmodernizowanych oczyszczalni ścieków
 • 6 nowoczesnych spalarni odpadów
 • 6 mln osób korzystających z nowego, ulepszonego systemu zagospodarowania odpadów
 • 29 nowych ponadregionalnych zakładów zagospodarowania odpadów, 28 zmodernizowanych zakładów zagospodarowania odpadów
 • 25 projektów ochrony przed zagrożeniami naturalnymi i 634 tysiące osób objętych ochroną przeciwpowodziową
 • 44 mln m³ zretencjonowanej wody
 • 662 gatunków zwierząt i roślin objętych programem ochrony lub reintrodukcji

Energia (1,5 mld EUR, 884 projekty):

 • Nowy most energetyczny Polska – Litwa
 • Wzrost pojemności magazynów gazu o 30%
 • ~2 500 km nowych gazociągów
 • ~1000 MW dodatkowej mocy zainstalowanej w elektrowniach wykorzystujących odnawialne źródła energii
 • ~1.3 m MWh zaoszczędzonej energii
 • 2 900 GWh/rok ilości energii wytworzonej z odnawialnych źródeł
 • Ograniczenie o 2,5 mln ton emisji dwutlenku węgla
 • Nowy terminal LNG pokrywający 1/3 zapotrzebowania na gaz ziemny

Szkolnictwo wyższe (656 mln EUR, 59 projektów):

 • 128 przebudowanych lub wybudowanych obiektów uczelni i szkół wyższych
 • 59 szkół wyższych doposażonych w aparaturę naukowo-badawczą na potrzeby dydaktyki
 • 127 503 studentów korzystających ze wspartej infrastruktury

Kultura (550 mln EUR, 79 projektów):

 • 77 odrestaurowanych i odremontowanych obiektów zabytkowych
 • 47 wybudowanych lub przebudowanych obiektów instytucji kultury
 • 37 przebudowanych lub wybudowanych budynków szkół i uczelni artystycznych
 • 33 mln osób odwiedzających muzea

Zdrowie (400 mln EUR, 356 projektów):

 • 335 zakupionych ambulansów ratowniczych
 • 11 zmodernizowanych baz lotniczego pogotowia ratunkowego
 • 94 inwestycji w szpitalne oddziały ratunkowe
 • 2,3 mln badań specjalistycznych wykonanych na zakupionym sprzęcie
 • 236 instytucji zdrowia wyposażonych w nowoczesny sprzęt medyczny

 

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir