Konkurs czekolada na stołach Europy

 Regulamin konkursu „Czekolada na stołach Europy”

 

  1. Organizatorem konkursu jest Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olecko oraz Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza
  2. Impreza jest współorganizowana przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
  3. Konkurs odbędzie się 14. 09.2020 r. w godzinach 900 – 1200
  4. Uczestnikami mogą być uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku.
  5. Uczniowie zgłaszają się do konkursu wypełniając kartę uczestnika (załącznik nr 1) do dnia 10.09.2020r.  na adres Współorganizatora Konkursu: (Zespół Szkół Licealnych
    i Zawodowych, 19-400 Olecko ul. Gołdapska 29 lub fax: 87 520 22 52, e-mail: zsliz.olecko1@gmail.com). Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę na udział w konkursie (załącznik nr 2).
  6. W skład Komisji Konkursowej będą wchodzili: przedstawiciele ZSLiZ oraz
    PIE Europe Direct – Olecko i zaproszony przedstawiciel pracodawców lokalnych, działających w branży gastronomicznej.

Regulamin:Regulamin czekolada

Ważne!  W związku z obostrzeniami sanitarnymi  związanymi z epidemią COVID-19 konkurs zostanie przeprowadzony tylko dla uczniów Zespołu Szkół Licealnych

i Zawodowych w Olecku, w celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa.

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir