Konkurs plastyczny „Baśnie, bajki i legendy krajów Unii Europejskiej” – przedłużony termin zgłoszeń do 23.12.2020 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym: Przedłużamy termin zgłoszeń do 23.12. 2020 r.

Regulamin konkursu plastycznego

„Baśnie, bajki i legendy krajów Unii Europejskiej”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olecko oraz Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza
 2. Prace konkursowe należy składać do dnia 11.12.2020
 3. Prace konkursowe należy złożyć listownie na adres: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Olecko”, Al. Zwycięstwa 10, 19-400 Olecko, albo przesłać e-mailowo zdjęcie wykonanej pracy na adres: europedirect-olecko@europedirect-olecko.pl wraz z załączonym formularzem zgłoszenia – załącznik nr 1 oraz klauzulą informacyjną – załącznik nr 2.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 12.2020 r. w godzinach 9.00-15.30.
 5. Uczestnikami konkursu będą dzieci i młodzież z powiatów ełckiego, oleckiego, piskiego, giżyckiego, gołdapskiego, węgorzewskiego.
 6. W skład komisji konkursowej będą wchodzili: przedstawiciele Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Olecko i Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.

CELE KONKURSU

 1. Pogłębianie wiedzy na temat Unii Europejskiej.
 2. Rozwijanie tożsamości europejskiej.
 3. Pogłębianie wiedzy o kulturze europejskiej
 4. Promocja europejskiego dziedzictwa
 5. Rozbudzenie zainteresowania dzieci twórczością pisarzy z krajów Unii Europejskiej

PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Przygotowanie pracy plastycznej na temat „Baśnie, bajki i legendy  krajów Unii Europejskiej”
 2. Technika pracy plastycznej dowolna np. farby, kredki, wyklejanki itp.

 

KRYTERIA OCENY

 1. Nawiązanie do tematu „Baśnie, bajki i  legendy  krajów Unii Europejskiej”
 2. Pracochłonność w przygotowaniu pracy
 3. Estetyka wykonania
 4. Ogólne wrażenie

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Zadanie konkursowe:
 • Przygotowanie pracy plastycznej dowolną techniką.
 1. Decyzje komisji są wiążące i ostateczne.
 2. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres, wiek) i publikację, bez odrębnego wynagrodzenia, zgłoszonych do konkursu prac konkursowych.
 1. Każda nadesłana praca powinna zostać podpisana imieniem i nazwiskiem. Należy także wpisać wiek i adres uczestnika.
 2. Prace konkursowe zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiek 6-9 lat, wiek 10-16 lat

 

NAGRODY

 1. O zajęciu miejsca w konkursie decyduje komisja konkursowa
 2. Komisja konkursowa wyłoni laureatów – I, II i III miejsca
 3. Komisja konkursowa może przyznać wyróżnienia.
 4. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, które zostaną przesłane na wskazany adres pocztowy

KWESTIE SPORNE

 1. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu.

Do pobrania:

Regulamin –Regulamin konkursu plastycznego 

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia uczestnika do konkursu plastycznego- załącznik nr 1

Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna  – załącznik nr 2

 

 

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir