Konkurs plastyczny. Zapraszamy do udziału; Wydłużamy termin do 07.05.2020 r.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olecko zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, na zwycięzców czekają nagrody

Uwaga: Wydłużamy termin nadsyłania prac do dnia 07.05.2020 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem konkursu jest Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olecko oraz Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza
 2. Prace konkursowe należy składać do dnia 05. 05.2020 r. – termin wydłużony do dn. 07.05.2020 r.
 3. Prace konkursowe należy złożyć listownie na adres: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Olecko”, Al. Zwycięstwa 10, 19-400 Olecko, albo przesłać e-mailowo zdjęcie wykonanej pracy na adres: europedirect-olecko@europedirect-olecko.pl
 4. Rozstrzygnięcie konkurs odbędzie się 08.05. 2020 r. w godzinach 9.00-15.00 .
 5. Uczestnikami konkursu będą dzieci i młodzież z powiatów ełckiego, oleckiego, piskiego, giżyckiego, gołdapskiego, węgorzewskiego.
 6. W skład Komisji Konkursowej będą wchodzili: przedstawiciele PIE Europe Direct – Olecko i Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej”

 

CELE KONKURSU

 

 1. Pogłębianie wiedzy na temat Unii Europejskiej.
 2. Rozwijanie tożsamości europejskiej.
 3. Pogłębianie wiedzy o kulturze europejskiej
 4. Promocja europejskiego dziedzictwa

 

PRZEDMIOT KONKURSU

 

 1. Przygotowanie pracy plastycznej – technika dowolna Farby, kredki, wyklejanki itp.) na temat „Moja Europa 2020 – Dzień Europy” 

 

 

 

KRYTERIA OCENY

 

 1. Pracochłonność w przygotowaniu pracy
 2. Nawiązanie do tematu „ Moja Europa 2020 –Dzień Europy”
 3. Estetyka wykonania
 4. Ogólne wrażenie

 

PRZEBIEG KONKURSU

 

 1. Zadanie konkursowe:
 • Przygotowanie pracy plastycznej
 1. Decyzje komisji są wiążące i ostateczne.
 2. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres, wiek) i publikację, bez odrębnego wynagrodzenia, zgłoszonych do konkursu prac konkursowych”
 3. Każda nadesłana praca powinna zostać podpisana imieniem i nazwiskiem. Należy także wpisać wiek i adres uczestnika.
 4. Prace konkursowe zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiek 6-9 lat, wiek 10-16 lat

 

Szczegółowy regulamin:

Regulamin konkursu Moja Europa 2020- Dzi

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir