KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

W ramach tegorocznych obchodów Dnia Unii Europejskiej w szkole  ZSLiZ w Olecku odbył się KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ, w którym wzięło udział 197 uczniów. Myślą przewodnią tegorocznej edycji konkursu było dziedzictwo kulturowe. Oprócz tego uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu historii Unii Europejskiej, jej instytucji, symboli, krajów członkowskich oraz obowiązujących języków. Konkurs miał na celu pogłębianie wiedzy nt. Unii Europejskiej, kształtowanie tożsamości narodowej uczniów, rozbudzanie u młodzieży zainteresowania problematyką europejską, rozwijanie wiedzy na temat miejsca Polski w procesie integracji europejskiej oraz  rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów.

Największą liczbę punktów uzyskali:

  1. Jakub Bogdan
  2. Joanna Niedziejko
  3. Dominika Miezianko
  4. Adrian Wrzymiński
  5. Martyna Dzierżyk
  6. Szymon Sojko
  7. Magdalena Snopko
  8. Anna Paczyńska

Natomiast w rozgrywkach międzyklasowych najlepsza okazała się klasa III  TŻ.

 

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir