2009-07-02: 100 mln euro w ramach instrumentu mikrofinansowego UE na pomoc bezrobotnym w zakładaniu małych przedsiębiorstw

Komisja Europejska zaproponowała dziś utworzenie nowego instrumentu mikrofinansowego, który pozwoliłby na przyznawanie mikrokredytów małym przedsiębiorstwom oraz osobom, które utraciły pracę i chcą założyć własną małą firmę. Pierwotny budżet przewidziany w ramach tego instrumentu to 100 mln euro, które, przy współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, zwłaszcza z Grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), pozwoli uruchomić środki w łącznej wysokości 500 mln euro. Wprowadzenie nowego instrumentu to jedno z działań zapowiedzianych w komunikacie Komisji: „Wspólne zaangażowanie na rzecz zatrudnienia” z dnia 3 czerwca (zob. IP/09/859 oraz MEMO/09/259).

„Kryzys gospodarczy spowoduje w tym roku w UE utratę 3,5 mln miejsc pracy. Kryzys finansowy utrudnił dostęp do kredytów osobom chcącym założyć lub rozwinąć swoje własne firmy,” powiedział komisarz ds. zatrudnienia i spraw społecznych Vladimír Špidla. „W obecnej, trudnej sytuacji chcemy zaoferować nowy początek osobom bezrobotnym poprzez zapewnienie im dostępu do kredytu na rozpoczęcie lub rozwinięcie nowego przedsiębiorstwa. Chcemy bowiem pomagać małym przedsiębiorstwom w dalszym rozwoju pomimo kryzysu. To pomoże stworzyć nowe miejsca pracy. Działania UE mogą stanowić prawdziwą wartość dodaną poprzez maksymalizowanie oddziaływania we współpracy z grupą EBI, dając większej liczbie osób szansę na zrealizowanie marzeń o własnej firmie.

Obecne spowolnienie gospodarcze jest konsekwencją kryzysu finansowego spowodowanego poważnymi problemami w zakresie płynności finansowej: banki przestały udzielać sobie nawzajem pożyczek, a także przestały pożyczać pieniądze obywatelom na prowadzenie firm i tworzenie miejsc pracy. W bieżącej sytuacji zmniejszonej podaży kredytów nowy instrument mikrofinansowy ma na celu ułatwić do nich dostęp osobom pragnącym założyć przedsiębiorstwo.

Pracownicy, którym grozi utrata pracy lub którzy już ją utracili, a którzy chcą założyć własną firmę, będą mieli lepszy dostęp do funduszy oraz będą mogli skorzystać z dodatkowego wsparcia w postaci poradnictwa, szkoleń i instruktażu. Osoby będące w trudnej sytuacji, w tym ludzie młodzi, którzy chcą założyć małe przedsiębiorstwo lub rozwinąć jego działalność, będą mogły również uzyskać gwarancje oraz pomoc w przygotowywaniu planu operacyjnego.

Jak wynika z szacunków, przy współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, takimi jak grupa EBI, pierwotny budżet przewidziany w ramach tego instrumentu – 100 mln euro – pozwoli udostępnić kredyty w łącznej wysokości 500 mln euro. Może to oznaczać około 45 000 pożyczek udzielonych w ciągu najbliższych ośmiu lat. Co więcej, dodatkowym ułatwieniem dla starających się o kredyt będzie możliwość ubiegania się o dotacje na spłatę oprocentowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W Unii Europejskiej mikrokredyty to pożyczki o wartości poniżej 25 000 euro. Mikrokredyt jest instrumentem przeznaczonym dla mikroprzedsiębiorstw zatrudniających poniżej 10 osób (91% wszystkich europejskich przedsiębiorstw) oraz osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które pragną rozpocząć własną działalność gospodarczą, ale nie mają dostępu do tradycyjnych usług bankowych. 99% nowych firm w Europie to mikro- lub małe przedsiębiorstwa, a założycielami jednej trzeciej z nich są osoby bezrobotne.
W ramach procedury współdecyzji wniosek Komisji zostanie omówiony przez państwa członkowskie UE podczas posiedzenia Rady Ministrów (głosowanie większością kwalifikowaną) oraz poddany debacie w Parlamencie Europejskim. Komisja oczekuje, że nowy instrument mikrofinansowania PROGRESS zostanie uruchomiony w 2010 r.

Podstawowe informacje
W ramach odpowiedzi UE na kryzys podczas wiosennego posiedzenia Rady Europejskiej oraz szczytu ds. zatrudnienia, który odbył się w maju w Pradze, zidentyfikowano i opisano trzy zagadnienia priorytetowe: utrzymywanie zatrudnienia, tworzenie miejsc pracy i promowanie mobilności. Opierając się na tych wspólnych ustaleniach, Komisja w dniu 3 czerwca przedstawiła wniosek „Wspólne zaangażowanie na rzecz zatrudnienia”, aby zacieśnić współpracę między UE i państwami członkowskimi, jak również między europejskimi partnerami społecznymi, w zakresie trzech wymienionych dziedzin. Przedstawiony dziś wniosek stanowi jedną z inicjatyw, których zarys przedstawiono 3 czerwca.

Dodatkowe informacje
Wniosek w sprawie europejskiego instrumentu mikrofinansowego oraz towarzyszący mu dokument

Strona Komisji Europejskiej poświęcona społecznym skutkom kryzysu
 
Wspólne zaangażowanie na rzecz zatrudnienia

 

Źródło: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir