Rolnictwo to priorytet

Unia Europejska wraz z 21 innymi członkami Światowej Organizacji Handlu (WTO) zobowiązała się do otwartego i przewidywalnego handlu produktami rolnymi i spożywczymi podczas obecnego światowego kryzysu zdrowotnego.

Sygnatariusze wspólnego oświadczenia zobowiązują się zapewnić dobrze funkcjonujące globalne łańcuchy dostaw produktów rolnych i rolno-spożywczych oraz unikać środków mających potencjalnie negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe, odżywianie i zdrowie innych członków organizacji i ich populacji.

W oświadczeniu wzywa się do tego, aby wszelkie środki nadzwyczajne związane z rolnictwem i produktami rolno-spożywczymi były ukierunkowane, proporcjonalne, przejrzyste, tymczasowe i zgodne z zasadami WTO. Środki nie powinny zakłócać międzynarodowego handlu tymi produktami ani powodować nieuzasadnionych barier handlowych. Zamiast tego zachęca się członków WTO do wprowadzenia tymczasowych rozwiązań roboczych w celu ułatwienia handlu.

Sygnatariusze zobowiązują się również do podjęcia dialogu w celu poprawy gotowości i reakcji na pandemie, w tym poprzez koordynację wielostronną.

Członkami WTO, innymi niż UE, którzy podpisali inicjatywę, są Australia, Brazylia, Kanada, Chile, Kolumbia, Kostaryka, Hongkong-Chiny, Japonia, Republika Korei, Malawi, Meksyk, Nowa Zelandia, Paragwaj, Peru, Katar, Singapur, Szwajcaria, Oddzielne Terytorium Celne Tajwanu, Penghu, Kinmen i Matsu, Ukraina, Stany Zjednoczone i Urugwaj.

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir