SURE ratuje miejsca pracy

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje porozumienie między państwami członkowskimi w Radzie w sprawie rozporządzenia ustanawiającego europejski instrument tymczasowego wsparcia w celu ograniczenia ryzyka bezrobocia w sytuacji nadzwyczajnej (SURE).

Decyzja ta jest ważnym krokiem we wspólnej walce UE ze społeczno-ekonomicznymi konsekwencjami pandemii koronawirusa. Wsparcie finansowe dla państw członkowskich w ramach SURE będzie dostępne po dobrowolnym zaangażowaniu się i podpisani umów gwarancyjnych z KE przez wszystkie państwa członkowskie. Gdy to nastąpi, SURE zacznie działać, a UE będzie mogła wspierać państwa członkowskie w ochronie miejsc pracy i pracowników dotkniętych pandemią koronawirusa, poprzez udzielenie pożyczki do 100 mld euro na korzystnych warunkach.

Pożyczki te pomogą sfinansować programy państw członkowskich dotyczące pracy tymczasowej, a także niektóre dodatkowe środki zdrowotne w miejscu pracy – wprowadzone w celu zapewnienia pracownikom i osobom samozatrudnionym odpowiedniego dochodu oraz aby firmy zachowały swój personel i upewniły się, że mogą pracować w bezpiecznym środowisku. Chroniąc wydajność produkcyjną europejskich gospodarek, SURE pomoże również zapewnić szybszą i pełniejszą regenerację po zakończeniu stanu zagrożenia zdrowia.

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir