Zielony Ład: konsultacje internetowe

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu, który jest europejską strategią wzrostu, Komisja przedstawi kompleksowy i poddany ocenie plan działania zakładający podniesienie celu UE w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 50 proc. w porównaniu z poziomami emisji z 1990 r. Następnie Komisja zaproponuje włączenie nowego celu do niedawno przedstawionego europejskiego prawa klimatycznego.

Nowy cel na 2030 r. ukształtuje również ocenę Komisji dotyczącą wszystkich odpowiednich przepisów sektorowych do lata 2021 r., w tym przepisów dotyczących efektywności energetycznej, energii odnawialnej, wspólnego wysiłku redukcyjnego i unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Zmiana obecnego celu na 2030 r. na wyższy spowoduje, że do 2050 r. UE będzie stopniowo dążyć do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Pomoże to także zapewnić pierwszeństwo przemysłowi europejskiemu, uniknąć osieroconych aktywów i wzmocni rolę UE na arenie światowej w międzynarodowych negocjacjach klimatycznych.

Konsultacje online będą otwarte przez 12 tygodni od 31 marca do 23 czerwca 2020 r.

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir