2009-03-26: Konferencja otwierająca Europe Direct Warmia i Mazury

Mamy nadzieję, iż podczas konferencji uda się stworzyć podstawy współpracy na rzecz informowania mieszkańców Warmii i Mazur o Unii Europejskiej, by umożliwić wykorzystanie szans, możliwości i praw wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Serdecznie zapraszamy!
 

Konferencja będzie realizowana według poniższego programu:

10.30 – 10.40 Otwarcie konferencji – Jan Heichel, Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

10.40 – 11.00 Sieci informacyjne Komisji Europejskiej – Jolanta Mackiewicz, Europe Direct Warmia i Mazury, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

11.00 – 11.30 Wybory do Parlamentu Europejskiego – Anna Naumczyk-Szałaj, Europe Direct Warmia i Mazury, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza 

11.30 – 11.50 Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Olsztynie 

11.50 – 12.30 Europe Direct Warmia i Mazury – doświadczenia i plany – Jolanta Mackiewicz, Europe Direct Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

12.30 – 13.00 Dyskusja i podsumowanie konferencji

13.00 – 14.00 Obiad w restauracji

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir