Unia Europejska

Dziękujemy za wspólną pracę.

Szanowni Państwo Z dniem dzisiejszym kończymy realizację projektu pn „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olecko”. Tym samym chcielibyśmy podziękować za owocną współpracę w ostatnich latach. Dziękujemy wszystkim instytucjom, szkołom za wspólne działania na rzecz szerzenia wiedzy o Unii Europejskiej i kształtowania właściwych postaw europejskich. Dziękujemy przede wszystkim tym osobom, które wspierały nas w codziennych […]

„Kartka na Wielkanoc” – wyniki konkursu

Dziękujemy za wszystkie prace nadesłane na konkurs „Kartka na Wielkanoc” Ich ilość przeszła nasze najśmielsze oczekiwania i sprawiła duże trudności z wyborem tych najpiękniejszych, ponieważ wszystkie cieszyły nasze oczy. Nie chcemy dłużej pozostawiać Was w niepewności i ogłaszamy wyniki: I miejsce ex aequo: – Ada Mościcka z mamą Katarzyną; – Bartosz Olczak, Jakub i Tymon […]

SURE skutecznie chroni miejsca pracy

 KE po raz pierwszy w historii wyemitowała obligacje społeczne na rynkach, aby pozyskać pieniądze, które przyczyniły się do utrzymania miejsc pracy w czasie kryzysu – powiedział komisarz Johannes Hahn. Komisja opublikowała pierwszą wstępną ocenę skuteczności SURE – instrumentu o wartości 100 mld euro, służącego ochronie zatrudnienia i dochodów przed skutkami pandemii COVID-19. Ze sprawozdania wynika, że […]

Horyzont na cztery lata

Komisja Europejska przyjęła pierwszy plan strategiczny dla programu „Horyzont Europa”, nowego programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji o wartości 95,5 mld euro w cenach bieżących. Plan strategiczny jest nowością w programie „Horyzont Europa” i określa strategiczne kierunki dla inwestycji w pierwszych czterech latach realizacji programu. Gwarantuje on, że działania UE w zakresie badań naukowych […]

WYNIKI‼ Wielkanocne frykasy‼ WYNIKI‼

Znamy już zwycięzców tegorocznej edycji konkursu „Wielkanocne frykasy organizowanego przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olecko. Wybór najlepszych produktów i potraw wielkanocnych nie należał do łatwych. Ostatecznie Kapituła Konkursu przyznała następujące miejsca oraz dokonała następującego podziału nagród: Kategoria: Tradycyjne, wielkanocne produkty słodkie: I […]

Czwarta szczepionka przeciwko COVID-19 zatwierdzona

Komisja Europejska wydała warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczepionki przeciwko COVID-19 opracowanej przez firmę Janssen Pharmaceutica NV, jedną ze spółek farmaceutycznych Janssen Pharmaceutical należących do grupy Johnson & Johnson. Jest to czwarta szczepionka przeciwko COVID-19 dopuszczona do obrotu w UE. Komisja wydała to pozwolenie w porozumieniu z państwami członkowskimi oraz po otrzymaniu zalecenia i […]

Konkurs „Kartka na Wielkanoc”

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza oraz działające przy Izbie Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olecko oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn zapraszają do udziału w rodzinnym konkursie plastycznym „Kartka na Wielkanoc”. Zadaniem uczestników jest wykonanie kartki wielkanocnej wraz z życzeniami świątecznymi: – kartka świąteczna w formacie A5; – technika wykonania pracy: dowolna (w konkursie […]

Ta sama praca, jednakowa płaca

Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie przejrzystości wynagrodzeń, mając na celu zagwarantowanie na terytorium całej UE równego wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę. Wniosek ten jest jednym z priorytetów politycznych przewodniczącej Ursuli von der Leyen. Określono w nim środki na rzecz przejrzystości wynagrodzeń, takie jak informowanie osób ubiegających się o pracę o wynagrodzeniu, prawo do informacji o poziomie […]

Niedyskryminacja i równe szanse

Komisja Europejska przedstawia ambitną strategię na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030, aby zapewnić im pełne uczestnictwo w życiu społecznym na równi z innymi osobami w UE i poza nią zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, które z równości i niedyskryminacji czynią podstawę polityk UE. Pomimo postępów, […]

Pomoc państwa nadal konieczna

Komisja Europejska przyjęła komunikat przedstawiający ogólne wytyczne dla państw członkowskich dotyczące prowadzenia polityki fiskalnej w nadchodzącym okresie. Określono w nim zasady przewodnie właściwego opracowywania i jakości środków polityki fiskalnej. W komunikacie przedstawiono założenia Komisji dotyczące dezaktywacji lub dalszego stosowania uruchomionej ogólnej klauzuli wyjścia. Komunikat zawiera też ogólne wskazówki odnoszące się do ogólnej polityki fiskalnej w […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir