Konkurs „Kartka na Wielkanoc”

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza oraz działające przy Izbie Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olecko oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn
zapraszają do udziału w rodzinnym konkursie plastycznym „Kartka na Wielkanoc”.
Zadaniem uczestników jest wykonanie kartki wielkanocnej wraz z życzeniami świątecznymi:
– kartka świąteczna w formacie A5;
– technika wykonania pracy: dowolna (w konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej);
– tematyka: zwyczaje i tradycje wielkanocne, motywy tradycyjne lub współczesne;
– życzenia powinny być autorskie, wpisane w treści maila;
– praca zbiorowa wykonana przez rodzinę.
Konkurs skierowany jest do rodzin. Jedna rodzina wykonuje i zgłasza jedną pracę.
Prace zgłaszamy poprzez wysłanie ZDJĘCIA / ZDJĘĆ wykonanej kartki wielkanocnej w terminie do 29 marca 2021 r. na adres: europedirect-olsztyn@europedirect-olsztyn.pl, w tytule maila wpisując: Kartka na Wielkanoc. W treści maila powinny znaleźć się życzenia (prace bez życzeń zostaną odrzucone) oraz następujące dane: imiona i nazwisko / nazwiska uczestników, wiek dziecka / dzieci, adres i numer telefonu.
Ocenie podlegać będą: pomysłowość, oryginalność, estetyczne wykonanie, koncept, oryginalność, poprawność językowa.
Wyłonionym laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 2 kwietnia 2021 r. na stronach Facebook Organizatorów.
Nagrody dla laureatów zostaną wysłane pocztą.
Regulamin kartka na wielkanoc
<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir