2009-03-31: Tańsze i prostsze uzyskanie ochrony znaku towarowego w UE

 

 

IP/09/506
Bruksela, 31 marca 2009 r.

 

Tańsze i prostsze uzyskanie ochrony znaku towarowego w UE

Komisja Europejska i państwa członkowskie UE podjęły decyzję o kolejnym obniżeniu opłat uiszczanych na rzecz Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW), wspólnotowej agencji odpowiedzialnej za przyznawanie praw do znaków towarowych na poziomie UE, oraz o uproszczeniu procedury rejestracji. To kolejna obniżka (pierwsza była w roku 200 (IP/05/1289)), która sprawi, że przedsiębiorstwa prowadzące działalność na jednolitym rynku UE będą mogły znacznie taniej i prościej uzyskać ochronę znaku towarowego, co przyniesie im oszczędności na poziomie około 60 mln euro rocznie. Obniżka wejdzie w życie z dniem 1 maja 2009 r.
Charlie McCreevy, komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, stwierdził: “To dobra wiadomość dla przedsiębiorstw w Europie. Znaczne obniżenie opłat i uproszczenie procedury oznacza o wiele przystępniejszy i łatwiejszy dostęp do ochrony znaku towarowego na poziomie UE. Przyczyni się to do rozwoju przedsiębiorczości i ożywienia działalności gospodarczej, co jest niezbędne w dobie kryzysu gospodarczego. Z tych udogodnień skorzystają wszczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, dla których koszty i procedura uzyskania tej ochrony stanowią często poważne obciążenie.” “W przypadku małego przedsiębiorstwa ochrona znaku towarowego na poziomie Wspólnoty gwarantuje prawo dostępu towarów iusług tego przedsiębiorstwa do jednolitego rynku europejskiego w przyszłości. Dla dużych przedsiębiorstw ochrona znaku towarowego jest kluczowym narzędziem prowadzenia działalności międzynarodowej”, powiedział prezes UHRW Wubbo de Boer.
Zmniejszenie opłat i uproszczenie procedury sprowadza się w zasadzie do zniesienia opłaty za rejestrację wspólnotowych znaków towarowych. Przedsiębiorstwa pokrywać będą zatem jedynie opłatę za zgłoszenie, nie będą natomiast już uiszczać oddzielnej opłaty za rejestrację. Dzięki temu znacznie skróci się również czas rozpatrywania zgłoszeń o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego.
W praktyce oznacza to natomiast, że zamiast kwoty 1 750 euro za zgłoszenie i rejestrację wspólnotowego znaku towarowego, w przyszłości od przedsiębiorstw pobierana będzie jedynie opłata za zgłoszenie w wysokości 1 050 euro. Przedsiębiorstwa składające zgłoszenie przez internet uzyskają większy upust i pobierana od nich opłata za zgłoszenie wyniesie jedynie 900 euro zamiast obecnie pobieranej kwoty 1 600 euro.
Obniżenie opłat oznacza, że w przyszłości przedsiębiorstwa zapłacą 40 % mniej za uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego i aż o 44 % mniej, w przypadku gdy skorzystają z możliwości złożenia zgłoszenia drogą elektroniczną.
Ponadto oddzielna opłata za zgłoszenie i rejestrację międzynarodowego znaku towarowego wskazującego Wspólnotę Europejską na mocy Protokołu madryckiego zostanie obniżona z poziomu 1 450 euro do 870 euro, co również oznacza 40 % spadek.
Tło
UHRW został powołany przez Radę Ministrów w 1994 roku. Od rozpoczęcia działalności urzędu w roku 1996, popyt na wspólnotowe znaki towarowe stale wzrasta, czasami gwałtownie. Dotychczas UHRW zarejestrował łącznie ponad 500 000 znaków towarowych w imieniu kilkuset tysięcy spółek z całego świata. Ponieważ UHRW jest samofinansującą się agencją UE, jej budżet w całości pochodzi z opłat uiszczanych przez korzystające z jej usług przedsiębiorstwa. Agencja nie otrzymuje dotacji ani wsparcia podatników UE i ze względu na to, że jest organizacją typu non-profit, jej budżet musi być zrównoważony.
W ostatnich kilku latach UHRW udało się wdrożyć ambitny program mający na celu zwiększenie wydajności i poprawę efektywności, zapewniając jednocześnie wysoką jakość usług docenianą przez coraz szersze kręgi użytkowników. Pomimo zmniejszenia opłat w 2005 r. UHRW generuje ostatnio ogromne rezerwy gotówkowe.
Dzięki temu UHRW – kontynuując inwestycje służące ulepszaniu świadczonych usług, w szczególności internetowych, oraz skróceniu czasu udzielenia odpowiedzi – może podzielić się korzyściami płynącymi ze zwiększenia wydajności z ogółem środowiska przedsiębiorców, w szczególności z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, dla których koszty ochrony własności intelektualnej i jej egzekwowanie stanowią często znaczne obciążenie.
Dalsze obniżenie opłat było przedmiotem szeroko zakrojonych dyskusji z państwami członkowskimi. Stanowi pierwszy element szeregu środków służących zrównoważeniu budżetu UHRW w przyszłości, ustalonych przez państwa członkowskie na wspólnym posiedzeniu Rady Administracyjnej i Komitetu Budżetowego UHRW, które odbyło się we wrześniu 2008 roku.

http://ec.europa.eu/internal_market
/indprop/tm/index_en.htm

http://oami.europa.eu

 

 

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir