Europe Direct – Olecko

„Baśnie, bajki i legendy krajów Unii Europejskiej” – konkurs plastyczny rozstrzygnięty

1 marca 2021 r. w Szkole Podstawowej w Sypitkach, rozstrzygnięto konkurs plastyczny pod nazwą ,,Baśnie, bajki i legendy krajów Unii Europejskiej”. Organizatorem konkursu  był Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olecko oraz Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza. W skład komisji konkursowej weszli przedstawiciele Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Olecko i Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz nauczycielki ze […]

„Europejski Zielony Ład- Przyszłość Polskiego Rolnictwa”. -spotkania informacyjne

Dnia 17 lutego 2021 r. w Prostkach i 24 lutego 2021 r. w Giżycku odbyły się spotkania informacyjna pn. „Europejski Zielony Ład- Przyszłość Polskiego Rolnictwa”. Uczestnicy spotkania zapoznali się z najważniejszymi założeniami Komisji Europejskiej w związku z wdrażaniem strategii „od pola do stołu”. Dyskutowano na temat zdrowej żywności, zmian klimatu i degradacji środowiska. Uczestnicy spotkania […]

Ekonomiczny restart

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje wynik głosowania Parlamentu Europejskiego, który stanowi potwierdzenie osiągniętego w grudniu 2020 r. porozumienia politycznego w sprawie rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Jest to ważny krok w kierunku udostępnienia państwom członkowskim 672,5 mld euro w formie pożyczek i dotacji na wsparcie reform i inwestycji. Instrument na rzecz […]

Gospodarka 2021: pandemia nadal dominuje

Europa nadal jest sparaliżowana pandemią koronawirusa. Ponowny wzrost liczby zakażeń oraz pojawienie się nowych, bardziej zakaźnych szczepów koronawirusa zmusiły wiele państw członkowskich do ponownego wprowadzenia lub zaostrzenia środków powstrzymujących rozprzestrzenianie się pandemii. Jednocześnie rozpoczęcie programów szczepień w całej UE daje podstawę do ostrożnego optymizmu. Wzrost gospodarczy przyspieszy w miarę znoszenia obostrzeń W prognozie gospodarczej z zimy […]

„Wielkanocne frykasy” – konkurs na najlepsze tradycyjne produkty i potrawy wielkanocne

Żurek, biała kiełbasa i babka, czy może barszcz biały, kaczka i mazurek? Jakie tradycyjne frykasy goszczą na Waszych wielkanocnych stołach? Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza oraz Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn oraz Europe Direct – Olecko działające przy W-MIR serdecznie zapraszają do udziału w konkursie na najlepsze tradycyjne produkty i potrawy wielkanocne pn. „Wielkanocne frykasy” . Konkurs, […]

Konsultacje: strategia leśna UE

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu Komisja rozpoczęła internetowe konsultacje społeczne w sprawie opracowania nowej strategii leśnej UE, którą Komisja przyjmie jeszcze w tym roku. Będzie ona oparta na unijnej strategii na rzecz różnorodności biologicznej do 2030 r., obejmie cały cykl leśny i będzie promować wiele usług świadczonych przez lasy. Celem nowej strategii leśnej UE będzie zapewnienie zdrowych i odpornych lasów, […]

Izotopy w służbie zdrowi

SAMIRA zagwarantuje, że UE będzie nadal światowym liderem w dostarczaniu medycznych izotopów promieniotwórczych oraz w opracowywaniu diagnostyki i terapii radiologicznych – powiedziała komisarz Kadri Simson. Komisja Europejska przedstawiła strategiczny program dotyczący medycznych zastosowań promieniowania jonizującego. Plan poprawi koordynację na szczeblu UE, zagwarantuje, że technologie radiologiczne i jądrowe będą nadal stosowane z korzyścią dla zdrowia obywateli UE, […]

Zapomniane prawo telekomunikacyjne

Europejski kodeks łączności elektronicznej unowocześnia europejskie ramy regulacyjne łączności elektronicznej w celu zapewnienia konsumentom większego wyboru i wzmocnienia przysługujących im praw, na przykład poprzez zagwarantowanie prostszych umów, jakości usług i konkurencyjnych rynków. Zapewnia również wyższe standardy usług łączności, w tym skuteczniejsze i bardziej dostępne zgłoszenia alarmowe. Ponadto umożliwia operatorom korzystanie z przepisów służących pobudzaniu inwestycji […]

4,28 mld euro dla Polski

– W ramach programu SURE Unia uruchomiła do 100 mld euro w formie pożyczek dla państw członkowskich w celu ochrony miejsc pracy i utrzymania zatrudnienia – powiedziała przewodnicząca Ursula von der Leyen. Komisja Europejska właśnie wypłaciła 9 krajom UE 14 mld euro w ramach czwartej transzy wsparcia finansowego. Jest to pierwsza wypłata w 2021 r. W wyniku […]

Podróżowanie nadal zamrożone

KE zaproponowała aktualizację zalecenia Rady z października ubiegłego roku, dotyczącego koordynacji środków mających wpływ na swobodę przemieszczania się w Unii Europejskiej. Jest to część działań, jakie Komisja podejmuje na bieżąco, aby na poziomie UE zapewnić lepszą koordynację środków związanych z podróżowaniem i lepiej informować o nich społeczeństwo. W związku z pojawieniem się nowych wariantów koronawirusa i dużą […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir