Unia Europejska

2009-04-24 Prezentacja wyników badań pt. Uczestnictwo Polaków w wyborach – postawy wobec nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań: Uczestnictwo Polaków w wyborach – postawy wobec nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego. Badanie zostało przeprowadzane w ramach prac Forum Aktywny Obywatel Instytutu Spraw Publicznych.

2009-04-23: UE zacieśnia więzy ze swoimi sąsiadami i kontynuuje wspieranie ich reform

swoich corocznych sprawozdaniach z postępów Komisja Europejska przedstawia bilans konkretnych osiągnięć reformatorskich w krajach objętych europejską polityką sąsiedztwa (EPS) w 2008 roku, równocześnie wskazując te obszary, w których należy podjąć dalsze wysiłki. W dokumencie poświęconym realizacji EPS przedstawionym w dniu dzisiejszym Komisja zaprezentowała zmiany, jakie dokonały się w 12 krajach objętych tą polityką. W dokumencie ukazano również wpływ kryzysu finansowego na te kraje oraz zaproponowano, w jaki sposób UE może przyczynić się do ich gospodarczego ożywienia.

2009-04-24: Europa na rzecz walki z wykluczeniem społecznym Romów

Dzisiaj w Pradze odbędzie się pierwsze spotkanie nowej platformy europejskiej na rzecz integracji Romów. Ma ona służyć poprawie koordynacji działań krajowych w zakresie walki z wykluczeniem społecznym tej największej mniejszości etnicznej w Europie. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele władz krajowych, Unii Europejskiej, innych organizacji międzynarodowych oraz organizacji społecznych. Jego celem jest stymulowanie współpracy i wymiana doświadczeń związanych z udanymi działaniami politycznymi dotyczącymi integracji Romów.

2009-04-22: Tańsze SMS-y i rozmowy w roamingu już w wakacje

Wiadomość tekstowa wysłana z zagranicy na obszarze UE będzie od 1 lipca br. kosztować nie więcej niż 0,11 EUR, zamiast – jak obecnie – 0,28 EUR. Podczas dzisiejszej sesji plenarnej Parlament Europejski znaczną większością głosów przyjął nowe unijne przepisy dotyczące SMS-ów i transmisji danych w roamingu, zaproponowane przez Komisję Europejską we wrześniu 2008 r.(IP/08/1386).

2009-04-22: Proces boloński – reforma szkolnictwa wyższego w ciągu najbliższych dziesięciu lat

W dniach 28 i 29 kwietnia ministrowie z 46 państw europejskich odpowiedzialni za szkolnictwo wyższe spotkają się w Leuven i Louvain-la-Neuve w Belgii by podsumować dotychczasowe osiągnięcia procesu bolońskiego, ustalić nowy program działań oraz uzgodnić priorytety europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego na najbliższe 10 lat, do roku 2020.

2009-04-21: Kolejne polskie produkty otrzymały unijny znak jakości

Komisja Europejska wpisała dziś na listę „Chronionych Oznaczeń Geograficznych” dwa polskie produkty: Wielkopolski ser smażony i Andruty kaliskie.

2009-04-20: Komisja wzywa operatorów sieci komórkowych do dalszych prac nad polityką dotyczącą bezpieczeństwa dzieci

W Unii Europejskiej 50 proc. 10-latków, 87 proc. 13-latków i 95 proc. 16-latków ma telefony komórkowe, jednak jak wynika z sondażu, połowa europejskich rodziców martwi się, że korzystając z telefonów dzieci mogą natrafić na obrazy jednoznacznie pokazujące seks lub przemoc (51 proc. rodziców) lub też być zastraszane przez inne dzieci (49 proc.).

2009-04-20: Rośnie liczba wykrywanych niebezpiecznych produktów konsumenckich

Jak wynika z opublikowanego dzisiaj przez Komisję rocznego sprawozdania z funkcjonowania wspólnotowego systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych (“RAPEX”), liczba niebezpiecznych produktów konsumenckich wycofanych z rynku UE w 2008 r. wzrosła o 16% w porównaniu do 2007 r. Możliwości systemu RAPEX znacznie wzrosły w minionym roku dzięki inwestycjom poczynionym przez Komisję Europejską i państwa członkowskie m.in. w szkolenia. Ponadto, przedsiębiorstwa europejskie poważniej traktują swoje obowiązki w zakresie bezpieczeństwa produktów konsumenckich i chętniej wycofują z rynku niebezpieczne artykuły. W 2008 roku najczęściej zgłaszanymi produktami były zabawki i artykuły pielęgnacyjne dla dzieci (takie jak rowery, chodziki, łóżeczka i smoczki), produkty elektryczne i pojazdy silnikowe.

2009-04-18: Wybory do PE 2009 – młodzi mają głos

INFORMACJA PRASOWA
Słaba znajomość instytucji Parlamentu Europejskiego, słaby kontakt europosłów z wyborcami, brak kampanii informacyjnej na temat wyborów, brak dostatecznych działań na poziomie lokalnym, upartyjnienie kampanii wyborczej i skomplikowana ordynacja – to zdaniem młodych ludzi powody spodziewanej, niskiej frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego, 7 czerwca 2009. W konferencji „Wybory do PE 2009 – młodzi mają głos”, wzięło udział kilkudziesięciu studentów z całej Polski.

2009-04-17: MTV zachęca młodzież do głosowania w wyborach do PE

Komisja Europejska i MTV Networks International ogłosiły ogólnoeuropejską inicjatywę “Halo Europo, słyszysz mnie?”, mającą na celu zachęcenie młodych ludzi do wypowiedzenia się poprzez oddanie głosu w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir