Aplikacje monitorujące COVID-19 w unijnej sieci

Ruszyła unijna brama sieciowa, która zapewnia interoperacyjność aplikacji śledzących kontakt z COVID-19. Dzięki niej użytkownicy krajowych aplikacji mogą wysłać powiadomienia o możliwym narażeniu na kontakt z koronawirusem do użytkowników aplikacji innych państw UE i jednocześnie otrzymać powiadomienia od nich.

Pierwsze aplikacje służące do ustalania kontaktów zakaźnych i ostrzegania zostały podłączone do systemu, w tym Polska aplikacja STOP COVID-19 ProteGO Safe(link is external). Aby w pełni wykorzystać potencjał aplikacji służących do ustalania kontaktów zakaźnych i ostrzegania w celu przerwania łańcucha transgranicznych zakażeń koronawirusem i ratowania życia, Komisja Europejska, na wniosek państw członkowskich UE, stworzyła ogólnounijny system zapewniający interoperacyjność – tzw. bramę sieciową.

Po udanym etapie pilotażowym system został uruchomiony – za pośrednictwem tej usługi połączone ze sobą zostały już pierwsze aplikacje krajowe.

Lista uczestniczących państw członkowskich jest dostępna na specjalnej stronie internetowej

Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, powiedział: – Swobodny przepływ jest integralną częścią jednolitego rynku, a nasza brama sieciowa ułatwia jego utrzymanie i pomaga nam ratować życia.

Brama sieciowa gwarantuje, że aplikacje działają bezproblemowo po przekroczeniu granicy. W związku z tym wystarczy, że użytkownicy będą mieli zainstalowaną tylko jedną aplikację, a mimo to, w trakcie podróży do innego uczestniczącego państwa europejskiego, nadal będą mogli korzystać z ustalania kontaktów zakaźnych i otrzymywać ostrzeżenia, czy to w kraju pochodzenia, czy za granicą dzięki nowej funkcji Ostrzeż w Europie.

Serwer bramy sieciowej ogranicza ilość wymienianych danych do minimum. Brama będzie sprawnie odbierać i przekazywać dalej losowe identyfikatory między aplikacjami krajowymi. Nie będzie przetwarzała żadnych innych informacji poza losowymi kodami wygenerowanymi przez aplikacje. Informacje są szyfrowane, ograniczone do niezbędnego minimum i przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do prześledzenia łańcuchów zakażeń. Za pośrednictwem bramy nie jest możliwa identyfikacja konkretnych osób ani śledzenie lokalizacji lub przemieszczania się urządzeń.

Z polskiej aplikacji STOP COVID – ProteGO Safe korzysta już niemal 1,6 miliona Polaków.

Pobierz STOP COVID – ProteGO – znajdziesz ją w sklepach Google Play(link is external) lub AppStore.

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir