Konsultacje: strategia leśna UE

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu Komisja rozpoczęła internetowe konsultacje społeczne w sprawie opracowania nowej strategii leśnej UE, którą Komisja przyjmie jeszcze w tym roku. Będzie ona oparta na unijnej strategii na rzecz różnorodności biologicznej do 2030 r., obejmie cały cykl leśny i będzie promować wiele usług świadczonych przez lasy.

Celem nowej strategii leśnej UE będzie zapewnienie zdrowych i odpornych lasów, które w znacznym stopniu przyczyniają się do realizacji celów w zakresie różnorodności biologicznej i klimatu, ograniczają i kontrolują klęski żywiołowe, zapewniają środki do życia oraz wspierają biogospodarkę obiegową i społeczności wiejskie. Ponadto, strategia pomoże Unii Europejskiej wywiązać się z jej międzynarodowych zobowiązań i będzie stanowić podstawę spójnego i całościowego podejścia do lasów. Powinna ona umożliwić silne przywództwo UE na arenie międzynarodowej w ramach przygotowań do COP15 dotyczącego różnorodności biologicznej w Kunming oraz w kontekście agendy zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych do 2030 r., porozumienia paryskiego, Konwencji o różnorodności biologicznej oraz Konwencji o zwalczaniu pustynnienia.

Celem konsultacji jest poznanie opinii obywateli, podmiotów gospodarczych i wszystkich innych podmiotów na temat sposobów przezwyciężenia wyzwań stojących przed naszymi lasami, w szczególności w odniesieniu do klimatu, różnorodności biologicznej, obszarów wiejskich, dobrobytu społeczno-gospodarczego i zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi.

KE chce także przeanalizować, w jaki sposób zmobilizować unijne instrumenty wsparcia, monitorowanie lasów, przemysł związany z leśnictwem oraz unijny cel polegający na obsadzeniu do 2030 r. trzech miliardów drzew, przy jednoczesnym zapewnieniu światowego przywództwa UE.

Konsultacje są otwarte do 19 kwietnia 2021 r. Więcej informacji znajduje się w komunikacie prasowym.

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir