Unia Europejska

Prawa mniejszości

Komisja Europejska odpowiedziała na europejską inicjatywę obywatelską „Minority SafePack – milion podpisów za różnorodnością w Europie”. Jest to piąta udana inicjatywa, którą poparło ponad milion obywateli w całej Europie. W swojej odpowiedzi Komisja poddała dokładnej ocenie wnioski przedstawione przez organizatorów, wskazując, w jaki sposób obowiązujące i niedawno przyjęte przepisy UE wspierają różne aspekty tej inicjatywy. […]

Cenne osocze

Komisja Europejska wybrała 24 projekty, w ramach których zostaną opracowane nowe lub rozbudowane już istniejące programy pobierania osocza od dawców, którzy przeszli COVID-19. Osocze będzie przeznaczone na leczenie chorych na COVID-19. Dotacje te są wynikiem wystosowanego w lipcu ubiegłego roku do wszystkich publicznych i nienastawionych na zysk służb krwi w całej UE oraz w Zjednoczonym […]

COVID-19: szczepionka Moderny zatwierdzona

Komisja wydała to zalecenie w porozumieniu z państwami członkowskimi oraz po otrzymaniu zalecenia i pozytywnej opinii naukowej od Europejskiej Agencji Leków (EMA), przygotowanych w oparciu o dogłębną analizę bezpieczeństwa, skuteczności i jakości tej szczepionki. Jak podkreśliła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen: – Zapewniamy Europejczykom więcej szczepionek przeciwko COVID-19. Dzięki szczepionce Moderna, drugiej szczepionce dopuszczonej do obrotu […]

Europa na miarę ery cyfrowej

Komisja zaproponowała ambitną reformę przestrzeni cyfrowej, kompleksowy zestaw nowych przepisów dotyczących wszystkich usług cyfrowych, w tym mediów społecznościowych i platform internetowych. Celem jest zagwarantowanie użytkownikom bezpiecznego oferowania i korzystania z produktów i usług w internecie. Dwa akty zaproponowane  przez Komisję to: akt prawny o usługach cyfrowych oraz akt prawny o rynkach cyfrowych. Europejskie wartości znajdują […]

Kobiety dla klimatu – seminarium on-line

Instytut Spraw Publicznych i Fundacja im. Heinricha Bölla  zapraszają do udziału w seminarium on-line  Kobiety dla klimatu  14 grudnia 2020 r. godz. 17.30-19.00 REJESTRACJA Na całym świecie na skutek nierówności płci kobiety w większym stopniu niż mężczyźni odczuwają konsekwencje zmian klimatycznych. Jako grupa szczególnie dotknięta negatywnymi zjawiskami związanymi z tymi zmianami, ale też zatroskana o przyszłość, […]

Transport bez spalin

Komisja Europejska przedstawiła strategię na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności wraz z planem działania składającym się z 82 inicjatyw, który będzie ukierunkowywał prace w ciągu najbliższych czterech lat. Strategia ta stanowi podstawę transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz zwiększenia odporności unijnego systemu transportu na przyszłe kryzysy. Jak wskazano w Europejskim Zielonym Ładzie dzięki inteligentnemu, konkurencyjnemu, bezpiecznemu, dostępnemu i przystępnemu cenowo […]

Europa i Afryka razem przeciw COVID-19

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) i Afrykańskie Centra ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (Africa CDC) uruchomiły nową inicjatywę partnerstwa mającą na celu zwiększenie zdolności Africa CDC w zakresie gotowości i reagowania na zagrożenia dla zdrowia publicznego. Czteroletni projekt „UE na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego w Afryce: ECDC dla Afrykańskich Centrów ds. Zapobiegania i […]

Aplikacje monitorujące COVID-19 w unijnej sieci

Ruszyła unijna brama sieciowa, która zapewnia interoperacyjność aplikacji śledzących kontakt z COVID-19. Dzięki niej użytkownicy krajowych aplikacji mogą wysłać powiadomienia o możliwym narażeniu na kontakt z koronawirusem do użytkowników aplikacji innych państw UE i jednocześnie otrzymać powiadomienia od nich. Pierwsze aplikacje służące do ustalania kontaktów zakaźnych i ostrzegania zostały podłączone do systemu, w tym Polska […]

Weź udział w DEBACIE O PRZYSZŁOŚCI EUROPY!

Masz 16-26 lat? Uważasz, że młodzi ludzie powinni współdecydować o sprawach europejskich? Weź udział w DEBACIE O PRZYSZŁOŚCI EUROPY! Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce i Fundacja Schumana zapraszają do udziału w projekcie “Debata o przyszłości Europy”. W ramach projektu będziecie mieli szansę: Poznać wielu wspaniałych ludzi o podobnych zainteresowaniach. Wypracować rekomendacje w sprawie przyszłego rozwoju […]

Zaproszenie na webinar „Europejski Plan Walki z Rakiem”

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce wraz z redakcją EURACTIV.pl mają zaszczyt zaprosić na webinar pt. „Europejski plan walki z rakiem – sytuacja obecna i wyzwania na przyszłość”, który odbędzie się 3 grudnia o godz. 11:00-12:30 na platformie Zoom. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Komisja Europejska. Głównym celem dyskusji będzie przedstawienie kroków podjętych przez Unię Europejską w zakresie […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir