Witamy na stronie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Olecko

 Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olecko, działający przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej, jest punktem informacyjnym wchodzącym w skład sieci Europe Direct Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Nasze usługi kierujemy do mieszkańców powiatów: oleckiego, gołdapskiego, ełckiego, giżyckiego, węgorzewskiego i piskiego. Do naszych zadań należy przede wszystkim przybliżenie mieszkańcom podregionu ełckiego problematyki unijnej. Zachęcamy do zapoznania się z naszą działalnością.

Szansa dla niebieskiej gospodarki

Niebieska gospodarka to działalność gospodarcza związana z oceanami, morzami i wybrzeżami. Obejmuje różne rodzaje działalności – od przedsiębiorstw działających w środowisku morskim po przedsiębiorstwa działające na lądzie wytwarzające towary lub świadczące usługi na rzecz gospodarki morskiej. Niebieska gospodarka to wiele obiecujących przedsięwzięć i przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju, które często wywodzą się z finansowanych przez […]


Europejski Zielony Ład na polskiej wsi

O Wspólnej Polityce Rolnej (WPR) w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu komisarz rozmawiał z liczną publicznością, biorącą udział w konferencji „Wiejska Polska – Polska Wieś w Unii Europejskiej”. Nie zabrakło pytań o kształt WPR w ramach nowego budżetu unijnego, ani o wyzwania dla rolnictwa wobec zmian klimatycznych. Komisarz Janusz Wojciechowski podkreślał swój osobisty i rodzinny stosunek do rolnictwa. […]


01.02.2020: Rośnie handel z Japonią

1 lutego 2020 r. mija rok od wejścia w życie Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią. W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy obowiązywania umowy eksport UE do Japonii wzrósł o 6,6 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Przewyższa to wzrost w ostatnich trzech latach, który wynosił średnio 4,7 proc. (dane Eurostatu). […]


31.01.2020 : Energia z odpadów w Olsztynie i Gdańsku

Niemal 63 mln euro zostanie przeznaczone na budowę zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Gdańsku. Dzięki termicznej utylizacji około 160 tys. ton stałych odpadów komunalnych rocznie zakład będzie jednocześnie wytwarzał energię elektryczną i ciepło użytkowe. Komisja zatwierdziła dzisiaj także wartą blisko 40 milionów euro inwestycję, która będzie polegała na budowie podobnego zakładu odzysku energii w Olsztynie. […]


Konkurs dla szkół

Komisja Europejska zaprasza szkoły ponadpodstawowe krajów członkowskich UE do składania wniosków o „Nagrodę im. Jana Amosa Komeniusza za wysokiej jakości nauczanie o Unii Europejskiej”. Do wygrania jest 28 nagród o wartości 8000 euro każda, po jednej na państwo członkowskie UE. Doceniane będą m.in. innowacyjne metody nauczania oraz dotarcie do jak największej grupy odbiorców. Zaproszenie jest […]


twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir