Witamy na stronie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Olecko

 Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olecko, działający przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej, jest punktem informacyjnym wchodzącym w skład sieci Europe Direct Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Nasze usługi kierujemy do mieszkańców powiatów: oleckiego, gołdapskiego, ełckiego, giżyckiego, węgorzewskiego i piskiego. Do naszych zadań należy przede wszystkim przybliżenie mieszkańcom podregionu ełckiego problematyki unijnej. Zachęcamy do zapoznania się z naszą działalnością.

VI Oleckie Święto Mleka i Miodu- Zapraszamy na stoisko i do udziału w konkursie

Zapraszamy na imprezę plenerową VI Oleckie Święto Mleka i Miodu 08.08.2020 r. Podczas imprezy Punkt Informacji Europejskiej w ramach cyklu wydarzeń „Smaki Europy”  promujących dziedzictwo kulinarne Europy przygotuje stoisko informacyjno-promocyjne. Na stoisku rozdawane będą materiały informacyjne dotyczące Unii Europejskiej oraz  odbędą się gry i quizy dla młodszych i starszych. Na stoisko zapraszamy od godz. 11.00 […]


Partnerstwa między regionami

Elisa Ferreira, komisarz do spraw spójności i reform, powiedziała: – Bazujące na poprzednich, zakończonych sukcesem podobnych działaniach pilotażowych, mających na celu pobudzenie innowacyjności i konkurencyjności na szczeblu regionalnym, niniejsze zaproszenie jest kolejnym przykładem potencjału UE i jej gotowości do wspierania lokalnych gospodarek w tak trudnym okresie. Ukierunkowanie na zdrowie, turystykę, zrównoważony rozwój i cyfryzację jest w pełni […]


Integracja migrantów: Komisja rozpoczyna konsultacje publiczne i wzywa do powołania grupy ekspertów ds. opinii migrantów

Komisja rozpoczęła ogólnounijne konsultacje publiczne w celu zebrania opinii na temat nowych działań, które można by podjąć na szczeblu UE w celu promowania integracji i włączenia społecznego migrantów i osób ze środowisk migracyjnych. Komisja wzywa również do składania wniosków, by zostać członkiem grupy ekspertów złożonej z doradców wywodzących się ze środowisk migracyjnych, którzy wezmą udział w opracowywaniu i […]


Zgłoszenia do Nagrody EKES-u za Solidarność Obywatelską w dziedzinie walki z koronawirusem

EKES nagrodzi do 29 inicjatyw solidarnościowych podejmowanych w UE i w Zjednoczonym Królestwie na rzecz zwalczania COVID-19 i przeciwdziałania jego katastrofalnym skutkom Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) ogłasza konkurs na Nagrodę za Solidarność Obywatelską – jednorazowe wydarzenie na specjalny temat „Społeczeństwo obywatelskie w walce z COVID-19”, które w tym roku zastąpi sztandarową Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego. Nagroda za […]


64 mln euro dla Afryki Południowej

Jak zaznaczył komisarz do spraw zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič: UE pomaga zapewnić ratującą życie pomoc najuboższym gospodarstwom domowym, dotkniętym na skutek suszy spadkiem plonów i pogłowia zwierząt gospodarskich. Nowy pakiet pomocy pomoże również krajom tego regionu lepiej się przygotować na pandemię koronawirusa i lepiej na nią reagować. Jednocześnie UE pomaga społecznościom lepiej przygotować się na katastrofy naturalne […]


twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir