Witamy na stronie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Olecko

 Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olecko, działający przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej, jest punktem informacyjnym wchodzącym w skład sieci Europe Direct Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Nasze usługi kierujemy do mieszkańców powiatów: oleckiego, gołdapskiego, ełckiego, giżyckiego, węgorzewskiego i piskiego. Do naszych zadań należy przede wszystkim przybliżenie mieszkańcom podregionu ełckiego problematyki unijnej. Zachęcamy do zapoznania się z naszą działalnością.

Konkurs plastyczny „Baśnie, bajki i legendy krajów Unii Europejskiej”

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym: Regulamin konkursu plastycznego „Baśnie, bajki i legendy krajów Unii Europejskiej”   POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem konkursu jest Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olecko oraz Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza Prace konkursowe należy składać do dnia 11.12.2020 Prace konkursowe należy złożyć listownie na adres: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Olecko”, Al. Zwycięstwa 10, […]


Koronawirus: Komisja zatwierdza umowę z CureVac, aby zapewnić dostęp do potencjalnej szczepionki

Komisja Europejska zatwierdziła dziś piątą umowę z europejską firmą farmaceutyczną CureVac, w której przewidziano wstępny zakup 225 mln dawek w imieniu wszystkich państw członkowskich UE oraz opcję zamówienia dalszych 180 mln dawek i ich dostarczenie, gdy badania dowiodą, że szczepionka jest bezpiecznym i skutecznym środkiem w walce z COVID-19. Dzisiejsza umowa z CureVac powiększa szeroki […]


WzMOCnij swoje otoczenie

Wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych dla mieszkańców ponad 70 gmin w różnych województwach, objętych działalnością PSE. Założenia programu opierają się na idei budżetu partycypacyjnego. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Edycja 2020 obejmuje również w dużej mierze przeciwdziałanie pandemii koronawirusa – w […]


Prawa dzieci do przeglądu

Ryzyka związane z wykorzystywaniem nowych technologii i sztucznej inteligencji ma obejmować nowa strategia UE na rzecz praw dziecka. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne w tej sprawie. Obecny program związany z prawami i ochroną dzieci obowiązuje od 2011 r. i w wielu obszarach wymaga aktualizacji lub nowego podejścia wynikającego m.in. z obecnej pandemii. Wiceprzewodnicząca ds. demokracji […]


Budżet dla przyszłości

Przewidziane środki pomogą w odbudowie Europy po pandemii COVID-19, a za ich sprawą nasz kontynent stanie się bardziej przyjazny dla środowiska, bardziej cyfrowy, odporniejszy i lepiej przygotowany na obecne i przyszłe wyzwania. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen stwierdziła: – Z zadowoleniem przyjmuję porozumienie w sprawie naszego planu odbudowy dla Europy i kolejnych wieloletnich ram finansowych. Musimy teraz podjąć […]


twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir