Witamy na stronie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Olecko

 Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olecko, działający przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej, jest punktem informacyjnym wchodzącym w skład sieci Europe Direct Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Nasze usługi kierujemy do mieszkańców powiatów: oleckiego, gołdapskiego, ełckiego, giżyckiego, węgorzewskiego i piskiego. Do naszych zadań należy przede wszystkim przybliżenie mieszkańcom podregionu ełckiego problematyki unijnej. Zachęcamy do zapoznania się z naszą działalnością.

SURE ratuje miejsca pracy

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje porozumienie między państwami członkowskimi w Radzie w sprawie rozporządzenia ustanawiającego europejski instrument tymczasowego wsparcia w celu ograniczenia ryzyka bezrobocia w sytuacji nadzwyczajnej (SURE). Decyzja ta jest ważnym krokiem we wspólnej walce UE ze społeczno-ekonomicznymi konsekwencjami pandemii koronawirusa. Wsparcie finansowe dla państw członkowskich w ramach SURE będzie dostępne po dobrowolnym zaangażowaniu się […]


Nauka w służbie walki z COVID-19

Ze swojego programu w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” KE uruchomiła dodatkową kwotę 122 mln euro z przeznaczeniem na pilnie potrzebne badania naukowe nad koronawirusem. Nowe zaproszenie do wyrażenia zainteresowania wpisuje się w podjęte przez Komisję zobowiązanie do przeznaczenia kwoty 1,4 mld euro na inicjatywę – globalną reakcję na pandemię koronawirusa, którą przewodnicząca Ursula von der Leyen zainicjowała 4 […]


Europa po COVID-19

– Uproszczenie i zmniejszenie obciążenia, zwłaszcza dla małych i średnich firm, jest szczególnie potrzebne w następstwie pandemii COVID-19 – powiedział wiceprzewodniczący KE Maroš Šefčovič. Komisja uruchomiła platformę ds. dostosowania się do wymogów przyszłości skupiającą grupę ekspertów wysokiego szczebla. Zgłoszenia można nadsyłać do 19 czerwca. Platforma pomoże uprościć obowiązujące przepisy UE i zmniejszyć obciążenia administracyjne dla obywateli […]


Moja Europa 2020- Dzień Europy- rozstrzygnięcie konkursu

Komisja konkursowa w dniu dzisiejszym tj. 08.05.2020 r. oceniła prace nadesłane do konkursu plastycznego „Moja Europa 2020 -Dzień Europy” Dziękujemy za wszystkie nadesłane prace. Komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące wyróżnienia: I miejsce – Wiktor Kochanowski -Kowale Oleckie I miejsce- Magdalena Borkowska – Lenarty II miejsce- Gabriela Marcinkiewicz- Kowale Oleckie III miejsce – Kacper leszczyński -Kowale […]


Recesja nieunikniona

Pandemia COVID-19 oznacza poważny wstrząs dla gospodarki światowej i unijnej, a jej skutki społeczno-ekonomiczne będą bardzo dotkliwe. Mimo szybkiej i kompleksowej reakcji na poziomie unijnym i krajowym gospodarka UE odnotuje w tym roku recesję na historyczną skalę. Komisja Europejska opublikowała prognozę z wiosny 2020 r. Według tych szacunków, PKB Polski skurczy się w 2020 r. […]


twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir