UE na skróty

Parlament Europejski – wybierany w bezpośrednich wyborach organ ustawodawczy UE, posiadający funkcje nadzorcze i budżetowe

Rada Europejska – wyznacza ogólny kierunek polityki oraz priorytety Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej – reprezentuje rządy państw członkowskich. Pracom Rady przewodniczą kolejno poszczególne kraje UE w ramach tzw. prezydencji.

Komisja Europejska – wspiera ogólne interesy UE, przedkładając wnioski ustawodawcze, egzekwując prawo oraz realizując politykę i wykonując budżet UE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – zapewnia jednolitą wykładnię prawa UE we wszystkich krajach UE oraz jego przestrzeganie przez kraje i instytucje UE

Europejski Bank Centralny (EBC) – zarządza euro, utrzymuje stabilność cen i prowadzi politykę pieniężną i gospodarczą UE

Europejski Trybunał Obrachunkowy – odpowiada za kontrolowanie prawidłowego gromadzenia i wykorzystywania funduszy UE oraz pomaga w doskonaleniu zarządzania finansami UE

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) – odpowiada za stosunki dyplomatyczne UE z państwami spoza UE oraz prowadzi politykę zagraniczną i bezpieczeństwa UE

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) – organ doradczy reprezentujący organizacje pracowników i pracodawców oraz inne grupy interesu

Komitet Regionów – organ doradczy reprezentujący europejskie władze regionalne i lokalne

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) – zapewnia środki finansowe na projekty, które przyczynią się do osiągnięcia celów UE zarówno w UE, jak i poza jej granicami

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich – bada skargi przeciwko instytucjom, organom, urzędom i agencjom UE

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) – czuwa nad tym, by instytucje i organy UE respektowały prawo obywateli do prywatności przy przetwarzaniu ich danych osobowych

Europejski Urząd Doboru Kadr – zajmuje się rekrutacją pracowników do instytucji i innych organów UE

Urząd Publikacji – publikuje informacje o UE

Europejska Szkoła Administracji – zapewnia specjalistyczne szkolenia dla pracowników UE

Zespół reagowania na incydenty komputerowe (CERT) – wspomaganie ochrony systemów informatycznych instytucji UE przed zagrożeniami

Agencje i inne organy UE – szereg wyspecjalizowanych agencji i zdecentralizowanych organów wypełnia wiele różnych zadań technicznych, naukowych i zarządczych

EUR-Lex czyli baza aktów prawnych UE. Portal EUR-Lex umożliwia bezpłatny dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej w 23 językach urzędowych UE (lub w 24, w razie gdy wymagana jest również wersja irlandzka). Można tu także śledzić przebieg procedur ustawodawczych. Portal jest aktualizowany codziennie i zawiera ponad 3 miliony dokumentów. Najstarsze z nich pochodzą nawet z 1951 r.

Zamówienia publiczne i fundusze UE – strona zawierająca odesłanie do informacji o dotacjach i możliwościach finansowania oferowanych przez UE w poszczególnych dziedzinach działalności

Polityka regionalna – informacje na temat funduszy strukturalnych: historia i zasady, według których są wydawane; a także ostatnie wydarzenia w dziedzinie polityki regionalnej UE

Portal Funduszy Europejskich – portal poświęcony Funduszom Europejskim na lata 2014 – 2020; informacje i dokumenty pomocne w ubieganiu się o środki unijne

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020

 

100 mld euro na ratowanie miejsc pracy

KE proponuje również przekierowanie wszystkich dostępnych funduszy strukturalnych na walkę z kryzysem wywołanym koronawirusem. Wsparcie otrzymają również rolnicy i rybacy, a także osoby najbardziej potrzebujące. Wszystkie te środki opierają się na obecnym budżecie UE i wykorzystają każde dostępne euro. Wskazują one na potrzebę solidnego i elastycznego długoterminowego budżetu UE. Komisja będzie podejmować działania, aby UE […]

Zasilacze mniej żarłoczne

Nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie zewnętrznych źródeł zasilania, które ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej urządzeń gospodarstwa domowego – od laptopów do elektrycznych szczoteczek do zębów, wchodzi w życie od dnia 1 kwietnia 2020 r. w ramach unijnych środków dotyczących Eko projektu. W rezultacie europejscy konsumenci będą mogli zaoszczędzić na rachunkach domowych, pomóc osiągnąć ogólnounijne […]

Zielony Ład: konsultacje internetowe

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu, który jest europejską strategią wzrostu, Komisja przedstawi kompleksowy i poddany ocenie plan działania zakładający podniesienie celu UE w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 50 proc. w porównaniu z poziomami emisji z 1990 r. Następnie Komisja zaproponuje włączenie nowego celu do niedawno przedstawionego europejskiego prawa klimatycznego. Nowy cel na 2030 […]

Dezinformacja jak wirus

Po pierwszym spotkaniu z platformami internetowymi na początku marca wiceprzewodnicząca Komisji ds. wartości i przejrzystości Věra Jourová odbyła w piątek 27 marca połączenie konferencyjne z Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Mozilla i stowarzyszeniem branżowym EDiMA, aby otrzymać aktualizację o rozprzestrzenianiu się dezinformacji związanej z pandemią koronawirusa. Platformy, wszystkie będące sygnatariuszami Kodeksu postępowania w zakresie dezinformacji  , poinformowały, że kroki podjęte w […]

#CreativeEuropeAtHome czyli kultura w czasach COVID-19

#CreativeEuropeAtHome to zainicjowana przez KE kampania informacyjna prowadzona na kontach Creative Europe na Facebooku, Twitterze i Instagramie. Komisja zamierza zgromadzić prace społeczności „Kreatywna Europa”, aby wyróżnić działania kulturalne w internecie. #CreativeEuropeAtHome udostępni je miłośnikom kultury, którzy obecnie przebywają w swoich domach Margaritis Schinas, wiceprzewodniczący ds. promowania europejskiego stylu życia, powiedział: – W dzisiejszych czasach, gdy Europejczycy […]

Lotnictwo w walce z pandemią

Komisarz ds. transportu Adina Vălean oświadczyła: – Transport towarów drogą lotniczą odpowiada za około 35 proc. światowego handlu pod względem wartości i stanowi zasadniczy element transportu towarowego. Zapewnia on funkcjonowanie globalnych łańcuchów dostaw wielu z najbardziej wartościowych materiałów i stanowi istotne uzupełnienie transportu lądowego i morskiego. Proponujemy konkretne środki służące utrzymaniu tych usług, w tym z wykorzystaniem samolotów pasażerskich. […]

COVID-19: Parlament Europejski zatwierdza kluczowe instrumenty wsparcia dla UE

  W ramach wspólnej reakcji UE na wybuch epidemii COVID-19, posłowie, niemal jednomyślnie przyjęli, trzy wnioski w trybie pilnym, na nadzwyczajnym posiedzeniu plenarnym w czwartek. Instrumenty mające niezwłocznie pomóc ludziom i przedsiębiorstwom w walce z kryzysem zostały przyjęte podczas głosowania na posiedzeniu plenarnym w niecałe dwa tygodnie po złożeniu wniosków przez Komisję Europejską. Przyjęte wnioski: […]

Przemysł gotowy do nowych wyzwań

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen oraz komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton rozmawiali telefonicznie z przedstawicielami firm inżynieryjnych produkujących respiratory i inne urządzenia medyczne, start-upów, firm samochodowych, a także przedstawicielami przemysłu lotniczego i maszynowego. Dyskusja koncentrowała się na tym, jak przyspieszyć produkcję tak szybko i jak to możliwe, w tym poprzez badanie wyjątkowych rozwiązań, takich jak ponowne wykorzystanie […]

Otwartość UE nie jest bezwarunkowa.

Komisja Europejska wydała wytyczne w celu zapewnienia silnego ogólnounijnego podejścia do kontroli inwestycji zagranicznych w okresie kryzysu zdrowia publicznego i związanej z tym podatności na zagrożenia gospodarcze. Celem jest zachowanie unijnych przedsiębiorstw i kluczowych zasobów, zwłaszcza w takich dziedzinach jak zdrowie, badania medyczne, biotechnologia i infrastruktura, które mają zasadnicze znaczenie dla naszego bezpieczeństwa i porządku […]

Jednolite normy przyspieszą walkę z COVID-19

Zmienione, zharmonizowane normy odgrywają kluczową rolę w obecnej pandemii koronawirusa, ponieważ dotyczą one urządzeń krytycznych*, takich jak: medyczne maski zasłony, fartuchy i kombinezony chirurgiczne autoklawy sterylizacja. Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia, powiedziała: – Nie możemy marnować sekundy w walce z koronawirusem. Dzięki środkom, które dziś przyjmujemy, przyspieszamy wprowadzanie bezpiecznego, niezbędnego sprzętu medycznego i urządzeń, takich jak […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir