Europe Direct – Olecko

Konkurs plastyczny „Baśnie, bajki i legendy krajów Unii Europejskiej”

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym: Regulamin konkursu plastycznego „Baśnie, bajki i legendy krajów Unii Europejskiej”   POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem konkursu jest Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olecko oraz Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza Prace konkursowe należy składać do dnia 11.12.2020 Prace konkursowe należy złożyć listownie na adres: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Olecko”, Al. Zwycięstwa 10, […]

Koronawirus: Komisja zatwierdza umowę z CureVac, aby zapewnić dostęp do potencjalnej szczepionki

Komisja Europejska zatwierdziła dziś piątą umowę z europejską firmą farmaceutyczną CureVac, w której przewidziano wstępny zakup 225 mln dawek w imieniu wszystkich państw członkowskich UE oraz opcję zamówienia dalszych 180 mln dawek i ich dostarczenie, gdy badania dowiodą, że szczepionka jest bezpiecznym i skutecznym środkiem w walce z COVID-19. Dzisiejsza umowa z CureVac powiększa szeroki […]

WzMOCnij swoje otoczenie

Wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych dla mieszkańców ponad 70 gmin w różnych województwach, objętych działalnością PSE. Założenia programu opierają się na idei budżetu partycypacyjnego. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Edycja 2020 obejmuje również w dużej mierze przeciwdziałanie pandemii koronawirusa – w […]

Prawa dzieci do przeglądu

Ryzyka związane z wykorzystywaniem nowych technologii i sztucznej inteligencji ma obejmować nowa strategia UE na rzecz praw dziecka. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne w tej sprawie. Obecny program związany z prawami i ochroną dzieci obowiązuje od 2011 r. i w wielu obszarach wymaga aktualizacji lub nowego podejścia wynikającego m.in. z obecnej pandemii. Wiceprzewodnicząca ds. demokracji […]

Budżet dla przyszłości

Przewidziane środki pomogą w odbudowie Europy po pandemii COVID-19, a za ich sprawą nasz kontynent stanie się bardziej przyjazny dla środowiska, bardziej cyfrowy, odporniejszy i lepiej przygotowany na obecne i przyszłe wyzwania. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen stwierdziła: – Z zadowoleniem przyjmuję porozumienie w sprawie naszego planu odbudowy dla Europy i kolejnych wieloletnich ram finansowych. Musimy teraz podjąć […]

Prognoza gospodarcza jesień 2020

Pandemia COVID-19 oznacza poważny wstrząs dla gospodarki światowej i unijnej. W pierwszej połowie roku działalność gospodarcza w Europie narażona była na poważny wstrząs; w trzecim kwartale nastąpiło pewne odbicie, wraz ze stopniowym znoszeniem środków ograniczających. Według prognozy KE, w 2020 r. gospodarka UE skurczy się o 7,4 proc., zaś Polski – o 3,5 proc. Jednak […]

Odkryj swój talent!

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w tym roku jest organizowany wirtualnie przez KE we współpracy z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych w ramach niemieckiej prezydencji w Radzie UE. To piąta edycja tego wydarzenia, które zachęca do odkrywania swoich talentów dzięki kształceniu i szkoleniu zawodowemu (VET). Może to pomóc w odbudowie gospodarczej i społecznej w kontekście […]

Polska akcyza przed Trybunałem

Przed Trybunałem Sprawiedliwości UE Polska będzie musiała bronić krajowych przepisów uniemożliwiających producentom lekarstw korzystanie ze zwolnień z akcyzy. Skargę skierowała Komisja Europejska. Unijne przepisy przewidują obowiązkowe zwolnienie z podatku akcyzowego importowanego alkoholu etylowego używanego do produkcji lekarstw. Polska praktyk jest jednak inna. Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Polsce w […]

Wynagrodzenia minimalne w całej UE

KE przedstawiła wniosek ustawodawczy dotyczący dyrektywy UE, która ma zapewnić ochronę pracowników unijnych dzięki odpowiednim wynagrodzeniom minimalnym, umożliwiającym godne życie niezależnie od miejsca pracy. Wynagrodzenia minimalne ustalone na odpowiednim poziomie mają nie tylko pozytywne skutki społeczne, ale również przynoszą szersze korzyści gospodarcze – zmniejszają nierówności płacowe, pomagają utrzymać popyt krajowy i zwiększają chęć podjęcia pracy. Odpowiednie […]

SURE: pierwszy miliard dla Polski

Komisja Europejska wypłaciła łącznie 17 mld euro Włochom, Hiszpanii i Polsce w pierwszej transzy wsparcia finansowego dla państw członkowskich w ramach instrumentu SURE. W ramach dokonanych dziś operacji Włochy otrzymały 10 mld euro, Hiszpania 6 mld euro, zaś Polska 1 mld euro. Łączna kwota wszystkich wypłat z instrumentu SURE wyniesie 27,4 mld euro dla Włoch, […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir