Unia Europejska

Program prac KE na rok 2021– od strategii do realizacji

Komisja Europejska przyjęła swój program prac na 2021 r., który ma sprawić, że Europa stanie się zdrowsza, sprawiedliwsza i że będzie lepiej prosperować, zwiększając tempo długoterminowej transformacji w kierunku bardziej ekologicznej gospodarki, przygotowanej do przejścia w erę cyfrową. Zawiera on nowe inicjatywy ustawodawcze dotyczące wszystkich sześciu ambitnych założeń zawartych w wytycznych politycznych przewodniczącej Ursuli von […]

Polityka spójności UE inwestuje w polską sieć badań naukowych i innowacji

Komisja Europejska zatwierdziła dziś inwestycję o wartości ponad 71 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na utworzenie sieci światłowodowej i sprzętu badawczego, w celu pogłębienia współpracy między laboratoriami badawczymi w Polsce. Projekt ten ma wpłynąć na poprawę jakości badań akademickich oraz zapewnienie ściślejszej współpracy między przemysłem a środowiskiem akademickim, co doprowadzi do większego […]

Prawa pasażerów w ruchu kolejowym

Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie unowocześnienia praw pasażerów w ruchu kolejowym. Jednocześnie w proponowanej umowie wskazano na nadzwyczajne okoliczności – takie jak ekstremalne warunki pogodowe lub pandemie, przy których operatorzy zostaliby zwolnieni z wypłaty odszkodowania. Komisarz ds. mobilności i transportu Adina Vălean powiedziała: – Po trzech latach negocjacji i współpracy z Parlamentem i Radą, […]

Cyfryzacja to przyszłość finansów

Komisja Europejska przyjęła nowy pakiet dotyczący finansów cyfrowych obejmujący strategie w tym zakresie, płatności detalicznych oraz wnioski ustawodawcze w sprawie kryptoaktywów i odporności cyfrowej. Pakiet przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności Europy w sektorze finansowym, torując jej drogę do stania się podmiotem wyznaczającym światowe standardy. Pakiet ten zapewni konsumentom szerszą ofertę i zwiększone możliwości […]

Dla kogo pomoc w ograniczaniu emisji?

Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem i celem UE, jakim jest uczynienie z UE pierwszej gospodarki neutralnej dla klimatu do 2050 r., Komisja Europejska przyjęła zmienione wytyczne w sprawie pomocy państwa w ramach unijnego systemu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w kontekście nowego okresu rozliczeniowego po 2021 r. („wytyczne ETS”).Wytyczne wejdą w życie 1 stycznia 2021 r. wraz z nowym […]

W 2030 r. emisje mniejsze o 55 proc.

Taki ambitny cel na kolejną dekadę pozwoli Unii obrać stabilny kurs na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Nowy cel opiera się na kompleksowej ocenie skutków społecznych, gospodarczych i środowiskowych. Z oceny wynika, że taki cel jest realistyczny, a jego osiągnięcie możliwe. Zwiększony poziom ambicji uwydatnia również fakt, że UE nadal odgrywa wiodącą rolę w skali globalnej przed kolejną […]

Europejski Piknik Ziemniaczany w Niedźwiedzkich

26.09.2020 r. w Niedźwiedzkich odbył się Europejski Piknik Ziemniaczany. Mieszkańcy mogli zapoznać się z tradycją i kulturą krajów Unii Europejskich. Najmłodsi brali udział w quizach, warsztatach ekologicznych oraz konkursach sportowych.. Na wszystkich czekał przygotowany poczęstunek. Podczas pikniku odbył się konkurs, w którym publiczność wybrała najlepszą europejską potrawę z ziemniaka Po dokonaniu przeliczenia głosów ustalono następujące […]

Europejski Piknik Ziemniaczany- Zapraszamy

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Niedźwiedzkich i okolicznych miejscowości na Piknik Europejski. W ramach pikniku  zostanie przeprowadzony konkurs na europejską potrawę z ziemniaka. Regulamin konkursu: Regulamin Konkurs europejska potrawa z ziemniaka

Ekofestyn

15  września w   Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich  upowszechnialiśmy wiedzę o krajach Unii Europejskiej w formie konkursu połączonego z dobrą zabawą. Podczas festynu poruszane były zagadnienia związane z ochroną środowiska, segregacją odpadów, w szczególności wskazaniem korzyści płynących z ponownego wykorzystania odpadów. Aby młodzi ekolodzy mogli wykazać się nie tylko wiedzą, ale […]

” Czekolada na stołach Europy’

  W celu pogłębianie wiedzy na temat Unii Europejskiej i rozwijania tożsamości europejskiej 14.09.2020 w ZSLiZ w Olecku odbył się konkurs „Czekolada na stołach Europy”. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie młodzież rozwiązywała testy z wiedzy o Unii Europejskiej w drugim przygotowywała deser z czekolady. Komisja konkursowa oceniła przygotowane desery oraz wiedzę […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir