Unia Europejska

2017-09-19: Komisja zapewnia wsparcie finansowe dla polskich hodowców trzody chlewnej dotkniętych afrykańskim pomorem świń

Komisja Europejska przeznaczy 9,3 miliona euro z funduszy UE na pomoc polskim hodowcom trzody chlewnej, którzy będą musieli zakończyć działalność w związku z afrykańskim pomorem świń. Decyzja Komisji dotyczy hodowców z Polski, posiadających nie więcej niż 50 świń i/lub prosiąt i prowadzących hodowlę na obszarach o wysokim poziomie ryzyka wystąpienia tej jednej z najbardziej zakaźnych chorób […]

2017-09-19: Orędzie o stanie Unii 2017: Ramy dotyczące swobodnego przepływu danych nieosobowych w UE

Aby w pełni wykorzystać korzyści płynące z unijnej gospodarki opartej na danych, Komisja proponuje nowy zestaw przepisów regulujących swobodny przepływ danych nieosobowych w UE. Wraz z obowiązującymi już przepisami dotyczącymi danych osobowych nowe środki umożliwią przechowywanie i przetwarzanie danych nieosobowych w całej Unii, co ma doprowadzić do podniesienia konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw oraz modernizacji usług publicznych na rzeczywistym […]

2017-09-19: Orędzie o stanie Unii w 2017 r. – cyberbezpieczeństwo: Komisja zwiększa zdolności reagowania UE na ataki cybernetyczne

13 września w dorocznym orędziu o stanie Unii przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker powiedział: W ostatnich trzech latach poczyniliśmy postępy w zapewnianiu Europejczykom bezpieczeństwa w sieci. Jednak Europa nadal nie jest właściwie przygotowana na cyberataki. Dlatego Komisja proponuje dzisiaj nowe narzędzia, m. in. Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego, byśmy mogli skuteczniej się bronić przed takimi atakami. Europejczycy mają […]

2017-09-18: Orędzie o stanie Unii 2017 – strategia dotycząca polityki przemysłowej

Dnia 13 września w swym corocznym orędziu o stanie Unii przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker stwierdził: Chcę, aby nasz przemysł stał się silniejszy i bardziej konkurencyjny. Prezentowana dzisiaj nowa strategia dotycząca polityki przemysłowej pomoże naszemu przemysłowi utrzymać lub wysunąć się na czołową pozycję, jeśli chodzi o innowacyjność, cyfryzację i dekarbonizację. Odnowiona strategia dotycząca polityki przemysłowej UE łączy wszystkie istniejące i nowe […]

2017-09-15: Orędzie o stanie Unii w 2017 r. – pakiet dotyczący demokracji: reforma inicjatywy obywatelskiej i zasad finansowania partii politycznych

Dnia 13 września w swym corocznym orędziu o stanie Unii przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker stwierdził: Unia musi zrobić ogromny krok naprzód, jeśli chodzi o demokrację. Zbyt często ogólnoeuropejskie wybory nie były niczym więcej, jak tylko sumą kampanii krajowych. Europejska demokracja zasługuje na więcej. Powinniśmy zapewnić europejskim partiom środki pozwalające im lepiej się zorganizować. Wzmocnienie legitymacji demokratycznej w UE […]

2017-09-14: Orędzie o stanie Unii w 2017 r. – Handel: KE przedstawiła inicjatywy na rzecz zrównoważonej i postępowej polityki handlowej

Orędzie o stanie Unii w 2017 r. – pakiet dotyczący handlu: Komisja przedstawiła inicjatywy na rzecz zrównoważonej i postępowej polityki handlowej 13 września w dorocznym orędziu o stanie Unii przewodniczący Jean-Claude Juncker powiedział: Pragnę, abyśmy wzmacniali nasz europejski program handlowy. Tak, Europa jest otwarta na biznes. Konieczna jednak jest wzajemność. Musimy dostawać to, co dajemy. Handel nie […]

2017-09-14: AskJuncker – szef KE odpowiada na pytania, 14 września godz. 14:00

Już dzisiaj o godzinie 14.00 przewodniczący KE Jean-Claude Juncker weźmie udział w debacie z udziałem trojga młodych użytkowników serwisu YouTube. Jej tematem będzie tegoroczne Orędzie o stanie Unii wygłoszone przez niego wczoraj w Parlamencie Europejskim. Juncker posumował w nim osiągnięcia minionego roku i zarysował priorytety na kolejne 12 miesięcy.   Wydarzenie zorganizowane we współpracy z serwisami Euronews, […]

2017-09-14: Orędzie o stanie Unii w 2017 r. – Handel: KE proponuje ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Orędzie o stanie Unii w 2017 r. – pakiet dotyczący handlu: Komisja Europejska proponuje ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych 13 września w swym corocznym orędziu o stanie Unii przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker stwierdził: Chcę to podkreślić raz na zawsze: nie jesteśmy naiwnymi orędownikami wolnego handlu. Europa musi zawsze bronić swoich strategicznych interesów. Dlatego też dzisiaj proponujemy nowe unijne ramy […]

2017-09-13: Orędzie o stanie Unii 2017: chwycić wiatr w żagle

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wygłosił dzisiaj orędzie o stanie Unii w 2017 r. przed posłami do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i przedstawił swoje priorytety na nadchodzący rok, a także nakreślił swoją wizję, jak Unia Europejska może ewoluować do roku 2025 (zob. pełna treść orędzia). Przedstawił Plan działania na rzecz bardziej zjednoczonej, silniejszej i demokratyczniejszej Unii (zob. zestawienie informacji nt. planu działania). Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oświadczył […]

2017-09-12: Niezależne sądownictwo: KE wszczęła dziś drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Polsce

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o przesłaniu Polsce uzasadnionej opinii w odniesieniu do ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Komisja przeprowadziła dogłębną analizę odpowiedzi udzielonej przez władze polskie na wezwanie do usunięcia uchybienia przesłane w lipcu 2017 r. w odniesieniu do wspomnianej ustawy. Komisja nadal stoi na stanowisku, że wspomniana ustawa jest niezgodna z prawem Unii z […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir