Unia Europejska

2017-07-13: Komisja wzywa Polskę do niezwłocznego wstrzymania wycinek w Puszczy Białowieskiej

Komisja pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE i wnosi o wprowadzenie środków tymczasowych, aby zatrzymać wycinki w jednej z ostatnich pierwotnych puszcz w Europie. Komisja Europejska postanowiła pozwać Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku ze zwiększonym pozyskiwaniem drewna w Puszczy Białowieskiej, która jest obszarem chronionym Natura 2000. Jako że rozpoczęto już wyrąb na znaczną […]

2017-07-13: Postępowania o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – główne decyzje podjęte w lipcu

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska („Komisja”) podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw. Niektóre decyzje dotyczą Polski (z […]

2017-07-11: Przyszłość finansów UE: uproszczeniu dostępu do funduszy europejskich

Przyszłość finansów UE: grupa wysokiego szczebla przedstawia rozwiązania służące uproszczeniu dostępu do funduszy europejskich Grupa niezależnych ekspertów zajmujących się polityką spójności UE przedstawiła dziś ostateczne sprawozdanie w sprawie uproszczenia przepisów dotyczących unijnych funduszy począwszy od 2020 r. Chociaż osiągnięcia unijnej polityki spójności są niewątpliwie imponujące, liczba obecnie obowiązujących przepisów nie ułatwia zadania lokalnym organom zarządzającym […]

2017-07-11: Przyszłość finansów UE: uproszczeniu dostępu do funduszy europejskich

Przyszłość finansów UE: grupa wysokiego szczebla przedstawia rozwiązania służące uproszczeniu dostępu do funduszy europejskich Grupa niezależnych ekspertów zajmujących się polityką spójności UE przedstawiła dziś ostateczne sprawozdanie w sprawie uproszczenia przepisów dotyczących unijnych funduszy począwszy od 2020 r. Chociaż osiągnięcia unijnej polityki spójności są niewątpliwie imponujące, liczba obecnie obowiązujących przepisów nie ułatwia zadania lokalnym organom zarządzającym […]

2017-07-10: Europejski Korpus Solidarności: ruszają miejsca pracy i staże

Pół roku po tym, jak Komisja Europejska uruchomiła Europejski Korpus Solidarności i rozpoczął się proces informowania wolontariuszy o oferowanych miejscach, rusza akcja obsadzania wolnych miejsc pracy i staży. Komisja wspiera zatem dwa projekty wdrażane pod kierunkiem włoskich i francuskich służb zatrudnienia, które mogą zaoferować młodym Europejczykom nawet 6 tys. miejsc pracy i staży związanych z […]

2017-07-06:Przestrzeganie prawa UE przez państwa członkowskie: jeszcze niewystarczające

W opublikowanym dziś sprawozdaniu rocznym z kontroli stosowania prawa UE opisano, w jaki sposób Komisja monitorowała i egzekwowała prawo unijne w 2016 r. [1] .Natomiast z tabeli wyników rynku wewnętrznego, również opublikowanej dziś, wynika, że chociaż czynione są starania, by wyeliminować większość barier dla swobodnego przepływu osób, usług, towarów i kapitału, w niektórych obszarach sytuacja nie uległa zmianie lub wręcz […]

2017-07-06: KE publikuje pierwsze wydanie Monitora miast kultury i kreatywności

Jak kultura i kreatywność zmieniają oblicze miasta Komisja Europejska opublikowała dzisiaj pierwsze wydanie Monitora miast kultury i kreatywności. Przedstawiono w nim wyniki, jakie osiągają europejskie miasta w dziewięciu kategoriach obejmujących kulturę i kreatywność, przyczyniające się do rozwoju społecznego i wzrostu gospodarczego oraz tworzenia miejsc pracy. Monitor opracowany przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej ma pomóc […]

2017-07-06: UE i Japonia osiągnęły porozumienie co do zasady w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym

Unia Europejska i Japonia osiągnęły dziś porozumienie co do zasady w sprawie najważniejszych elementów umowy o partnerstwie gospodarczym. Będzie to najważniejsza dwustronna umowa handlowa zawarta dotychczas przez UE i pierwsza umowa handlowa, która obejmie konkretne zobowiązanie do wdrożenia porozumienia klimatycznego z Paryża. Dla UE i jej państw członkowskich umowa o partnerstwie gospodarczym oznacza zniesienie znacznej […]

2017-07-04: Plan działania w celu wsparcia Włoch i wzmocnienia solidarności

Szlak środkowo-śródziemnomorski: Komisja proponuje plan działania w celu wsparcia Włoch, zmniejszenia obciążeń i wzmocnienia solidarności W związku z tym, że sytuacja na szlaku środkowo-śródziemnomorskim staje się coraz trudniejsza, Komisja ustanawia dziś szereg natychmiastowych środków, które mogą zostać zastosowane przez państwa członkowskie UE, Komisję i agencje UE, a także przez same Włochy. Opierając się na wynikach […]

2017-06-30:Pomoc państwa: Komisja uznała, że polski podatek w sektorze detalicznym narusza unijne zasady

Komisja Europejska uznała, że polski podatek w sektorze sprzedaży detalicznej narusza unijne zasady pomocy państwa. Komisja stwierdziła, że dzięki progresywnym stawkom opartym na wielkości przychodów przedsiębiorstwa o niskich obrotach mają przewagę nad konkurentami. Po otrzymaniu skargi, Komisja we wrześniu 2016 r. wszczęła szczegółowe postępowanie w sprawie tego środka. Polskie władze nie pobrały nowo ustanowionego podatku, więc de facto nie udzielono żadnej […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir