UE na skróty

Parlament Europejski – wybierany w bezpośrednich wyborach organ ustawodawczy UE, posiadający funkcje nadzorcze i budżetowe

Rada Europejska – wyznacza ogólny kierunek polityki oraz priorytety Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej – reprezentuje rządy państw członkowskich. Pracom Rady przewodniczą kolejno poszczególne kraje UE w ramach tzw. prezydencji.

Komisja Europejska – wspiera ogólne interesy UE, przedkładając wnioski ustawodawcze, egzekwując prawo oraz realizując politykę i wykonując budżet UE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – zapewnia jednolitą wykładnię prawa UE we wszystkich krajach UE oraz jego przestrzeganie przez kraje i instytucje UE

Europejski Bank Centralny (EBC) – zarządza euro, utrzymuje stabilność cen i prowadzi politykę pieniężną i gospodarczą UE

Europejski Trybunał Obrachunkowy – odpowiada za kontrolowanie prawidłowego gromadzenia i wykorzystywania funduszy UE oraz pomaga w doskonaleniu zarządzania finansami UE

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) – odpowiada za stosunki dyplomatyczne UE z państwami spoza UE oraz prowadzi politykę zagraniczną i bezpieczeństwa UE

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) – organ doradczy reprezentujący organizacje pracowników i pracodawców oraz inne grupy interesu

Komitet Regionów – organ doradczy reprezentujący europejskie władze regionalne i lokalne

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) – zapewnia środki finansowe na projekty, które przyczynią się do osiągnięcia celów UE zarówno w UE, jak i poza jej granicami

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich – bada skargi przeciwko instytucjom, organom, urzędom i agencjom UE

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) – czuwa nad tym, by instytucje i organy UE respektowały prawo obywateli do prywatności przy przetwarzaniu ich danych osobowych

Europejski Urząd Doboru Kadr – zajmuje się rekrutacją pracowników do instytucji i innych organów UE

Urząd Publikacji – publikuje informacje o UE

Europejska Szkoła Administracji – zapewnia specjalistyczne szkolenia dla pracowników UE

Zespół reagowania na incydenty komputerowe (CERT) – wspomaganie ochrony systemów informatycznych instytucji UE przed zagrożeniami

Agencje i inne organy UE – szereg wyspecjalizowanych agencji i zdecentralizowanych organów wypełnia wiele różnych zadań technicznych, naukowych i zarządczych

EUR-Lex czyli baza aktów prawnych UE. Portal EUR-Lex umożliwia bezpłatny dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej w 23 językach urzędowych UE (lub w 24, w razie gdy wymagana jest również wersja irlandzka). Można tu także śledzić przebieg procedur ustawodawczych. Portal jest aktualizowany codziennie i zawiera ponad 3 miliony dokumentów. Najstarsze z nich pochodzą nawet z 1951 r.

Zamówienia publiczne i fundusze UE – strona zawierająca odesłanie do informacji o dotacjach i możliwościach finansowania oferowanych przez UE w poszczególnych dziedzinach działalności

Polityka regionalna – informacje na temat funduszy strukturalnych: historia i zasady, według których są wydawane; a także ostatnie wydarzenia w dziedzinie polityki regionalnej UE

Portal Funduszy Europejskich – portal poświęcony Funduszom Europejskim na lata 2014 – 2020; informacje i dokumenty pomocne w ubieganiu się o środki unijne

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020

 

SURE ratuje miejsca pracy

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje porozumienie między państwami członkowskimi w Radzie w sprawie rozporządzenia ustanawiającego europejski instrument tymczasowego wsparcia w celu ograniczenia ryzyka bezrobocia w sytuacji nadzwyczajnej (SURE). Decyzja ta jest ważnym krokiem we wspólnej walce UE ze społeczno-ekonomicznymi konsekwencjami pandemii koronawirusa. Wsparcie finansowe dla państw członkowskich w ramach SURE będzie dostępne po dobrowolnym zaangażowaniu się […]

Nauka w służbie walki z COVID-19

Ze swojego programu w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” KE uruchomiła dodatkową kwotę 122 mln euro z przeznaczeniem na pilnie potrzebne badania naukowe nad koronawirusem. Nowe zaproszenie do wyrażenia zainteresowania wpisuje się w podjęte przez Komisję zobowiązanie do przeznaczenia kwoty 1,4 mld euro na inicjatywę – globalną reakcję na pandemię koronawirusa, którą przewodnicząca Ursula von der Leyen zainicjowała 4 […]

Europa po COVID-19

– Uproszczenie i zmniejszenie obciążenia, zwłaszcza dla małych i średnich firm, jest szczególnie potrzebne w następstwie pandemii COVID-19 – powiedział wiceprzewodniczący KE Maroš Šefčovič. Komisja uruchomiła platformę ds. dostosowania się do wymogów przyszłości skupiającą grupę ekspertów wysokiego szczebla. Zgłoszenia można nadsyłać do 19 czerwca. Platforma pomoże uprościć obowiązujące przepisy UE i zmniejszyć obciążenia administracyjne dla obywateli […]

Moja Europa 2020- Dzień Europy- rozstrzygnięcie konkursu

Komisja konkursowa w dniu dzisiejszym tj. 08.05.2020 r. oceniła prace nadesłane do konkursu plastycznego „Moja Europa 2020 -Dzień Europy” Dziękujemy za wszystkie nadesłane prace. Komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące wyróżnienia: I miejsce – Wiktor Kochanowski -Kowale Oleckie I miejsce- Magdalena Borkowska – Lenarty II miejsce- Gabriela Marcinkiewicz- Kowale Oleckie III miejsce – Kacper leszczyński -Kowale […]

Recesja nieunikniona

Pandemia COVID-19 oznacza poważny wstrząs dla gospodarki światowej i unijnej, a jej skutki społeczno-ekonomiczne będą bardzo dotkliwe. Mimo szybkiej i kompleksowej reakcji na poziomie unijnym i krajowym gospodarka UE odnotuje w tym roku recesję na historyczną skalę. Komisja Europejska opublikowała prognozę z wiosny 2020 r. Według tych szacunków, PKB Polski skurczy się w 2020 r. […]

#DZIEŃEUROPY2020 #EUCHALLENGE

Zapraszamy wszystkich do wspólnej akcji z okazji Dnia Europy, to już 9 maja. Jest to dla nas wszystkich wyjątkowy dzień, który będziemy świętować w wyjątkowych okolicznościach! Sieć Europe Direct w Polsce przygotowała specjalną akcję online dla każdego. Przyłączcie się do nas i pokażmy, że mimo przeszkód jesteśmy w stanie razem uczcić Dzień Europy w 2020 roku! […]

30 kwietnia – Dialog Obywatelski z komisarzem Januszem Wojciechowskim

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i Polityka Insight serdecznie zaprasza do udziału w Dialogu Obywatelskim online z komisarzem UE ds. rolnictwa, Januszem Wojciechowskim, który odbędzie się w czwartek 30 kwietnia br. w godz. 14:00-15:00. Czy kryzys gospodarczy wywołany koronawirusem wpłynie na reformę wspólnej polityki rolnej? Jak Unia może zadbać o bezpieczeństwo żywnościowe Europejczyków? Czy Komisja […]

Konkurs plastyczny. Zapraszamy do udziału; Wydłużamy termin do 07.05.2020 r.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olecko zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, na zwycięzców czekają nagrody Uwaga: Wydłużamy termin nadsyłania prac do dnia 07.05.2020 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE   Organizatorem konkursu jest Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olecko oraz Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza Prace konkursowe należy składać do dnia 05. 05.2020 r. – termin […]

Rolnictwo to priorytet

Unia Europejska wraz z 21 innymi członkami Światowej Organizacji Handlu (WTO) zobowiązała się do otwartego i przewidywalnego handlu produktami rolnymi i spożywczymi podczas obecnego światowego kryzysu zdrowotnego. Sygnatariusze wspólnego oświadczenia zobowiązują się zapewnić dobrze funkcjonujące globalne łańcuchy dostaw produktów rolnych i rolno-spożywczych oraz unikać środków mających potencjalnie negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe, odżywianie i zdrowie innych członków […]

Rolnictwo pod szczególną ochroną

Komisja Europejska podejmuje szybkie działania i proponuje dodatkowe środki nadzwyczajne w celu dalszego wspierania rynków rolnych i spożywczych najbardziej dotkniętych wskutek pandemii koronawirusa. W tych bezprecedensowych okresach sektor rolno-spożywczy w UE wykazuje odporność, niemniej niektóre rynki dotkliwie odczuły skutki tego kryzysu w zakresie zdrowia publicznego. Przedstawiony pakiet obejmuje środki dotyczące dopłat do prywatnego przechowywania w […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir