UE na skróty

Parlament Europejski – wybierany w bezpośrednich wyborach organ ustawodawczy UE, posiadający funkcje nadzorcze i budżetowe

Rada Europejska – wyznacza ogólny kierunek polityki oraz priorytety Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej – reprezentuje rządy państw członkowskich. Pracom Rady przewodniczą kolejno poszczególne kraje UE w ramach tzw. prezydencji.

Komisja Europejska – wspiera ogólne interesy UE, przedkładając wnioski ustawodawcze, egzekwując prawo oraz realizując politykę i wykonując budżet UE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – zapewnia jednolitą wykładnię prawa UE we wszystkich krajach UE oraz jego przestrzeganie przez kraje i instytucje UE

Europejski Bank Centralny (EBC) – zarządza euro, utrzymuje stabilność cen i prowadzi politykę pieniężną i gospodarczą UE

Europejski Trybunał Obrachunkowy – odpowiada za kontrolowanie prawidłowego gromadzenia i wykorzystywania funduszy UE oraz pomaga w doskonaleniu zarządzania finansami UE

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) – odpowiada za stosunki dyplomatyczne UE z państwami spoza UE oraz prowadzi politykę zagraniczną i bezpieczeństwa UE

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) – organ doradczy reprezentujący organizacje pracowników i pracodawców oraz inne grupy interesu

Komitet Regionów – organ doradczy reprezentujący europejskie władze regionalne i lokalne

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) – zapewnia środki finansowe na projekty, które przyczynią się do osiągnięcia celów UE zarówno w UE, jak i poza jej granicami

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich – bada skargi przeciwko instytucjom, organom, urzędom i agencjom UE

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) – czuwa nad tym, by instytucje i organy UE respektowały prawo obywateli do prywatności przy przetwarzaniu ich danych osobowych

Europejski Urząd Doboru Kadr – zajmuje się rekrutacją pracowników do instytucji i innych organów UE

Urząd Publikacji – publikuje informacje o UE

Europejska Szkoła Administracji – zapewnia specjalistyczne szkolenia dla pracowników UE

Zespół reagowania na incydenty komputerowe (CERT) – wspomaganie ochrony systemów informatycznych instytucji UE przed zagrożeniami

Agencje i inne organy UE – szereg wyspecjalizowanych agencji i zdecentralizowanych organów wypełnia wiele różnych zadań technicznych, naukowych i zarządczych

EUR-Lex czyli baza aktów prawnych UE. Portal EUR-Lex umożliwia bezpłatny dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej w 23 językach urzędowych UE (lub w 24, w razie gdy wymagana jest również wersja irlandzka). Można tu także śledzić przebieg procedur ustawodawczych. Portal jest aktualizowany codziennie i zawiera ponad 3 miliony dokumentów. Najstarsze z nich pochodzą nawet z 1951 r.

Zamówienia publiczne i fundusze UE – strona zawierająca odesłanie do informacji o dotacjach i możliwościach finansowania oferowanych przez UE w poszczególnych dziedzinach działalności

Polityka regionalna – informacje na temat funduszy strukturalnych: historia i zasady, według których są wydawane; a także ostatnie wydarzenia w dziedzinie polityki regionalnej UE

Portal Funduszy Europejskich – portal poświęcony Funduszom Europejskim na lata 2014 – 2020; informacje i dokumenty pomocne w ubieganiu się o środki unijne

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020

 


Scenariusze lekcji europejskiej

Publikacja Temat: Europa – Scenariusze lekcji europejskiej to efekt konkursu na scenariusz lekcji europejskiej zorganizowanego w 2017 r. przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, we współpracy z siecią informacyjną ekspertów Team Europe z okazji 60. rocznicy podpisania traktatów rzymskich. Autorami są nauczyciele i nauczycielki ze szkół ponadpodstawowych o bardzo różnych profilach z dużych i mniejszych […]

MIĘDZYNARODOWY KONKURS UMIEJĘTNOŚCI STATYSTYCZNYCH

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie Umiejętności Statystycznych. Konkurs polega na przeprowadzeniu badań na dowolny temat i zaprezentowaniu ich wyników na plakacie naukowym (posterze). Przeznaczony jest dla młodzieży w trzech kategoriach wiekowych: dla gimnazjalistów (i uczniów klas równoważnych), licealistów i studentów studiów licencjackich. Uczestnicy pracują w grupach 2-5-osobowych, reprezentowani są przez nauczyciela. Laureaci otrzymają nagrody […]

Informujemy o aktualizacji broszur na stronie KE

Zapraszamy do zapoznania się: Sieci informacyjne UE- https://ec.europa.eu/poland/sites/poland/files/docs/komisja_europejska.pdf TE – https://ec.europa.eu/poland/sites/poland/files/img/news/ea_team_europe.pdf

#EuropeForCulture

W trakcie Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 ponad 6,2 mln osób wzięło udział w ponad 11 700 wydarzeniach zorganizowanych w 37 krajach. Aby zapewnić trwały wpływ europejskiego roku także po 2018 r. Komisja przedstawiła dzisiaj 60 działańWyszukaj ten link w innym językuEN••• związanych z promocją i ochroną dziedzictwa kulturowego w dłuższej perspektywie. Tibor Navracsics, komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i […]

Hakerzy kontra jednolity rynek

Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska osiągnęły porozumienie polityczne dotyczące aktu ws. cyberbezpieczeństwa. Wzmacnia on mandat Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA, aby lepiej wspierać państwa członkowskie w zwalczaniu ataków i zagrożeń. Ustanowiono również unijne ramy certyfikacji z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa usług internetowych i urządzeń konsumenckich. Wiceprzewodniczący Andrus Ansip odpowiedzialny za jednolity rynek cyfrowy […]

Europa Cefe

08.12.2018 r. w Niedźwiedzkich odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie z cyklu „Europa Cafe”. Podczas spotkania rozmawiano o działalności PIEED- Olecko, najmłodszym uczestnikom przedstawiono kulturę i zwyczaje Bożonarodzeniowych w krajach Unii Europejskiej. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały upominki od św. Mikołaja.  

„Europa Cafe” w Kobylinie

24.11.2018 r. w Kobylinie odbyło się spotkanie z cyklu „Europa Cafe”. Podczas spotkania przedstawiono prezentację o wyborach do Parlamentu Europejskiego w roku 2019. Dyskutowano także o tym, dlaczego warto głosować w Wyborach do Europarlamentu.

Stan zdrowia w UE

o roku w UE przedwcześnie umiera ponad 1,2 mln osób, choć zgonów tych można by uniknąć dzięki lepszej profilaktyce i skuteczniejszej opiece zdrowotnej – mówi komisarz Vytenis Andriukaitis komentując raport KE i OECD „Zdrowie i opieka zdrowotna w zarysie: Europa 2018”. Opracowanie wskazuje m.in. na rozbieżności w średnim trwaniu życia – nie tylko między płciami, ale […]

Dobra żywność z Europy

91 mln euro – to kwota, jak w przyszłym roku ma zostać wydana na promocję produktów rolno-spożywczych – zarówno w UE jak i na świecie. Za prawie 90 mln euro sfinansowane zostaną programy promocyjne w krajach o wysokim potencjale rozwoju jak Kanada, Chiny, Kolumbia, Japonia, Korea, Meksyk i USA. W samej Unii promowane będą owoce […]

Discover EU: Bezpłatne bilety kolejowe dla 18-latków

Do 11 grudnia 2018 r. wszyscy osiemnastolatkowie w UE będą mogli ubiegać się o darmowy bilet na podróżowanie po Europie w okresie od 15 kwietnia do 31 października 2019 r. Z pierwszej edycji DiscoverEU skorzystały tysiące młodych ludzi, którzy stworzyli prawdziwą wspólnotę w całej Europie. Uczestnicy, którzy nie znali się wcześniej, nawiązali ze sobą kontakt […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir