2017-03-14: Pakiet edukacyjny o znaczeniu żywności i rolnictwa dla Europy

Komisja Europejska oraz Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w opracowały pakiet edukacyjny dla uczniów w wieku 11-15 lat, który poszerzy wiedzę młodych ludzi o znaczeniu żywności i rolnictwa dla Europy.
Pakiet składa się z trzech rozdziałów poświęconych poszczególnym zakresom tematycznym: żywność, środowisko i obszary wiejskie. Każdy z modułów zawiera:

  • krótkie wprowadzenie dla nauczyciela z wyszczególnieniem celów nauczania oraz łączy do zasobów,
  • arkusze robocze z ćwiczeniami dla uczniów,
  • schemat projektu dla uczniów z propozycją realizacji projektu międzyprzedmiotowego w ramach danego tematu rozdziału.

Zestaw można pobrać: https://ec.europa.eu/agriculture/teachers-pack/index_pl
Pakiety informacyjne w formie drukowanej dostępne są również w PIE ED – Olecko


#EUAGRI #TeachersPack

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir