Zapraszamy do udziału w konkursie ” Moja mała Ojczyzna w Europie”

Punkt Informacji Europejskiej zaprasza do udziału w konkursie plastycznym

„Moja mała Ojczyzna w Europie”

 

 Przedmiot konkursu: Wykonanie pracy plastycznej- technika dowolna pn. „Moja mała Ojczyzna w Europie”

Prace konkursowe należy składać do dnia 27.09.2019 r. w Świetlicy OSP w Lenartach.

Rozstrzygnięcie konkurs odbędzie się 28.09. 2019 r. w godzinach 14.00-17.00 podczas Pikniku Europejskiego w Lenartach.

Szczegóły konkursu określa Regulamin.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody

Regulamin konkursu plastycznego
„Moja mała Ojczyzna w Europie”

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem konkursu jest Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olecko oraz Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza
 2. Prace konkursowe należy składać do dnia 09.2019 r. w Świetlicy OSP w Lenartach.
 3. Rozstrzygnięcie konkurs odbędzie się 09. 2019 r. w godzinach 14.00-17.00 podczas Pikniku Europejskiego w Lenartach
 4. Uczestnikami konkursu będą dzieci i młodzież z Gminy Olecko
 5. W skład Komisji Konkursowej będą wchodzili: przedstawiciele PIE Europe Direct – Olecko i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lenartach

 

 1. CELE KONKURSU

 

 1. Pogłębianie wiedzy na temat Unii Europejskiej.
 2. Rozwijanie tożsamości europejskiej.
 3. Pogłębianie wiedzy o kulturze europejskiej
 4. Promocja europejskiego dziedzictwa

 

 1. PRZEDMIOT KONKURSU

 

 1. Przygotowanie pracy plastycznej – technika dowolna na temat „Moja mała Ojczyzna
  w Europie”

 

 1. KRYTERIA OCENY

 

 1. Pracochłonność w przygotowaniu pracy
 2. Estetyka wykonania
 3. Ogólne wrażenie

 

 1. PRZEBIEG KONKURSU

 

 1. Zadanie konkursowe:
 • Przygotowanie pracy plastycznej
 1. Decyzje komisji są wiążące i ostateczne.
 2. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, klasa) i publikację, bez odrębnego wynagrodzenia, zgłoszonych do konkursu potraw, zdjęć uczestników.

 

 1. NAGRODY

 

 1. O miejscu w konkursie decyduje komisja konkursowa
 2. Komisja konkursowa wyłoni laureatów – I, II i III miejsce
 3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy konkursu – drobne upominki.

 

 1. KWESTIE SPORNE

 

Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu.

 

 

 

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir